Sun. Apr 21st, 2024


Sáng 1/4, tại phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Công chứng sửa đổi.

Giới hạn cứng nhắc độ tuổi hành nghề sẽ gây lãng phí xã hội

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh sự cần thiết ban hành dự án luật.

Bộ trưởng Tư pháp cho biết, việc xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) để thay thế cho Luật Công chứng năm 2014 là cần thiết để khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo điều kiện để tiếp tục phát triển hoạt động công chứng theo định hướng xã hội hóa, ổn định, bền vững, phù hợp với thông lệ quốc tế.

lethanhlong.jpg
 Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: QH

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, dự thảo luật lần này sửa đổi bổ sung nhiều quy định. Bên cạnh quy định thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng với tất cả các đối tượng, dự thảo luật quy định độ tuổi hành nghề của công chứng viên là đến 70 tuổi.

Để bảo đảm tính ổn định của hoạt động công chứng, dự thảo luật quy định chuyển tiếp với công chứng viên trên 70 tuổi đang hành nghề công chứng tại thời điểm luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục hành nghề công chứng trong thời hạn tối đa là 2 năm kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành.

Thẩm tra sơ bộ dự luật, Thường trực Ủy ban này cơ bản tán thành việc bổ sung quy định về giới hạn độ tuổi bổ nhiệm công chứng viên.

Thường trực Hội đồng Dân tộc đề nghị quy định giới hạn độ tuổi hành nghề của công chứng viên là không quá 65 tuổi.

Còn Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị cân nhắc quy định về độ tuổi được thực hiện hoạt động công chứng của công chứng viên vì có thể làm hạn chế quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, có ý kiến này cho rằng, công chứng viên cao tuổi có nhiều kiến thức và kỹ năng hành nghề công chứng. Vì vậy nếu dự thảo luật quy định giới hạn cứng nhắc độ tuổi hành nghề sẽ gây lãng phí xã hội.

Do đó, một số ý kiến đề nghị không giới hạn độ tuổi hành nghề của công chứng viên mà nên quy định điều kiện bảo đảm sức khỏe như với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh hoặc giới hạn một độ tuổi hành nghề nhất định nhưng phải trên 70 tuổi.

Rút gọn thủ tục bổ nhiệm công chứng viên

Một nội dung mới nữa được dự thảo luật quy định là giảm thời gian công tác pháp luật để bổ nhiệm công chứng viên từ 5 năm xuống còn 3 năm; hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên giảm từ 7 loại giấy tờ xuống còn 3 loại giấy tờ.

Theo đó, 4 loại giấy tờ được cắt giảm gồm: Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo/bồi dưỡng nghề, giấy chứng nhận đạt kết quả kiểm tra tập sự, bằng cử nhân luật và phiếu lý lịch tư pháp.

Còn 3 loại giấy tờ được giữ lại là đơn đề nghị bổ nhiệm, giấy tờ chứng minh thời gian công tác pháp luật và giấy chứng nhận sức khỏe.

Theo Bộ trưởng Tư pháp, việc này nhằm thực hiện chủ trương, yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với việc giảm tải thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ trong thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên nhằm xác nhận việc đáp ứng các yêu cầu về nội dung, điều kiện bổ nhiệm cần phải làm rõ.

Nếu trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên không có các giấy tờ này thì việc kiểm soát điều kiện bổ nhiệm công chứng viên được thực hiện thông qua phương pháp nào?

Cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ vấn đề tiền kiểm hay hậu kiểm, ưu điểm, hạn chế và lý do lựa chọn từng phương pháp để có đủ cơ sở cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định.

Cạnh đó, có ý kiến đề nghị làm rõ quy định “giấy tờ chứng minh thời gian công tác pháp luật” gồm những ngành, nghề gì trong xã hội để thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) được xây dựng có 10 chương, 79 điều, trên cơ sở giữ nguyên 9 điều, sửa đổi 61 điều, giảm 11 điều và bổ sung 9 điều mới.


By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *