Sun. Apr 14th, 2024


Trải qua 100 năm xây dựng và phát triển, TP. Nha Trang đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế – xã hội. Để hướng đến phát triển bền vững, thời gian tới, Nha Trang sẽ đẩy mạnh chuyển đổi xanh nhằm xây dựng thành phố phồn vinh, hạnh phúc. Phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn ông Hồ Văn Mừng – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang về định hướng chuyển đổi xanh của thành phố.

ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang
Ông Hồ Văn Mừng – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang

– Thưa ông, vì sao TP. Nha Trang đặt mục tiêu đẩy mạnh việc chuyển đổi xanh?

– TP. Nha Trang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Với nhiều lợi thế về địa lý và khí hậu, có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhất là vịnh Nha Trang – một trong những vịnh đẹp của thế giới, cùng một bề dày văn hóa lịch sử, Nha Trang đã trở thành một thành phố du lịch rất sôi động, là điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam. Thành phố có nhiều tiềm năng để phát triển thành một trong những thành phố đáng sống, điểm đến hàng đầu của Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, hiện nay, các hoạt động kinh tế của thành phố còn có những vấn đề hạn chế và bất cập, trong đó có việc gây ô nhiễm môi trường và suy giảm tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái biển… Chính vì vậy, thời gian tới, song song với việc phát triển kinh tế, vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cũng cần được quan tâm và có giải pháp lâu dài, đồng bộ nhằm tạo ra sự phát triển bền vững, hài hòa để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Những điều này chỉ có được khi thành phố thực hiện chuyển đổi xanh.

Chuyển đổi xanh đã trở thành xu thế tất yếu, là ưu tiên trong lựa chọn định hướng phát triển của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Là một thành phố phát triển mạnh về du lịch và thương mại, là đô thị hạt nhân của Khánh Hòa, Nha Trang không thể đứng ngoài dòng chảy của xu thế. Hay nói cách khác, chuyển đổi xanh gần như là một yêu cầu tất yếu đối với quá trình phát triển của thành phố. Trên thực tế, Nha Trang có nhiều thuận lợi để thực hiện chuyển đổi xanh. Căn cứ vào định hướng của Chính phủ, UBND tỉnh và nhu cầu thực tế của địa phương, TP. Nha Trang đã xây dựng Đề án Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh 2024 – 2030 (đề án chuyển đổi xanh) với mục tiêu giúp Nha Trang chuyển đổi và phát triển thành một thành phố văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, trở thành một “tọa độ xanh” trên bản đồ toàn cầu.

– Mục tiêu tổng thể của đề án chuyển đổi xanh là gì, thưa ông?

– Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó Nha Trang là đô thị hạt nhân. Chính vì vậy, Nha Trang phải hướng đến trở thành một đô thị xanh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, trở thành một thành phố đáng sống. Việc xây dựng đề án chuyển đổi xanh chính là giải pháp để hiện thực hóa định hướng này. Theo đó, các trọng tâm lớn của đề án gồm: Tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế hiện có và khuyến khích các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng sạch và tài nguyên với giá trị gia tăng cao; nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giúp giảm phát thải và chống biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống người dân, xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường.

Điều quan trọng nhất là đề án chuyển đổi xanh sẽ tạo một sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động; giúp mọi thành phần kinh tế – xã hội từ chính quyền đến doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là người dân, cộng đồng có chung mục tiêu, chung một tiếng nói để cùng nhau xây dựng Nha Trang trở thành một đô thị xanh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Khách du lịch ngắm Nha Trang từ trên dù lượn. Ảnh: XUÂN THÀNH
Khách du lịch ngắm Nha Trang từ trên dù lượn. Ảnh: XUÂN THÀNH

– Với mục tiêu đó, thành phố sẽ ưu tiên chuyển đổi xanh ở những lĩnh vực nào, thưa ông?

– Theo đề án chuyển đổi xanh, thời gian tới, TP. Nha Trang sẽ ưu tiên chuyển đổi xanh trên 6 lĩnh vực: Du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng đô thị, giao thông và lối sống.

Trong lĩnh vực du lịch, thành phố đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, du lịch bền vững (du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng biển đảo), phát triển sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng. Đối với công nghiệp, Nha Trang chỉ ưu tiên thu hút đầu tư ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, nhất là công nghiệp công nghệ cao; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tại Cụm Công nghiệp Đắc Lộc; thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi phương thức sản xuất, kinh doanh xanh hơn, ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện với môi trường. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành phố chú trọng nuôi biển công nghệ cao, bền vững, thân thiện với môi trường tại vùng quy hoạch nuôi Trí Nguyên; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch hữu cơ… Về quy hoạch, xây dựng đô thị, Nha Trang tích hợp tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và 5 năm; triển khai xây dựng quy hoạch và phát triển hệ thống đô thị thông minh, đô thị sinh thái, phát thải các-bon thấp, có năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu và thiên tai, đa thiên tai dựa trên nền tảng công nghệ số. Ngoài ra, thành phố ưu tiên các loại hình giao thông công cộng không sử dụng nhiên liệu hóa thạch; tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, chuyển đổi sang sử dụng xe điện, phương tiện giao thông thân thiện với môi trường; xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên.

– Theo ông, để hiện thực hóa việc chuyển đổi xanh, thành phố sẽ làm gì trong thời gian tới?

– Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Chuyển đổi xanh TP. Nha Trang 2024 – 2030. Sắp tới đây, thành phố sẽ xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án này. Khi ấy sẽ có các giải pháp cụ thể được đặt ra. Trong đó, thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông để mọi người hiểu về chuyển đổi xanh, tạo nên một sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, chung tay xây dựng một thành phố Nha Trang “xanh”.

Để tạo nền tảng, điều kiện cần thiết cho chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, thành phố sẽ tập trung xây dựng các giải pháp và đề xuất các chính sách: Hỗ trợ chuyển đổi xanh; khơi thông nguồn lực của tất cả các thành phần kinh tế cho chuyển đổi xanh; thúc đẩy hoạt động nâng cao nhận thức và đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; khoa học – công nghệ phục vụ công cuộc chuyển đổi xanh.

Chúng tôi tin rằng, với đề án chuyển đổi xanh, thời gian tới, TP. Nha Trang sẽ phát triển theo hướng bền vững, trở thành một thành phố xanh với nếp sống văn minh, hiện đại, là điểm đến cho tất cả mọi người!

– Xin cảm ơn ông!

  XUÂN THÀNH (Thực hiện)By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *