Mon. Apr 15th, 2024


hinh-1.jpg
Theo đề xuất giá cho thuê Nhà hàng Thủy Tạ là gần 3,7 tỷ đồng/năm

Theo UBND TP. Đà Lạt, Nhà hàng Thủy Tạ diện tích 3.876 m2, diện tích sàn 267,8 m2, là đất thương mại dịch vụ cho phép kinh doanh nhà hàng ăn uống. Ngày 13/12/2023, UBND Lâm Đồng đã hủy kết quả đấu giá cho thuê tài sản đối với Nhà hàng Thủy Tạ. Ngày 29/2/2024, UBND TP. Đà Lạt cũng đã gửi Sở Tài chính rà soát, đề xuất lại giá khởi điểm cho thuê nhà, đất 10 năm tại Nhà hàng Thủy Tạ. Theo đề xuất giá cho thuê Nhà hàng này gần 3,7 tỷ đồng/năm.

Còn đối với Khách sạn golf 3 cũ, đã được xây dựng trên khu đất gần 2.000m2, diện tích sàn hơn 6.118m2. Theo Phương án bán đấu giá đã được phê duyệt, bên thuê Khách sạn Golf 3 cũ phải giữ nguyên hiện trạng, thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Cuộc đấu giá lần đầu cho thuê khách sạn Golf 3 cũ diễn ra ngày 11/12/2023 nhưng không đủ điều kiện vì chỉ có duy nhất một khách hàng tham gia đấu giá. Tuy không thuộc trường hợp đấu giá không thành, nhưng cũng được tính là đấu giá không thành công và không có kết quả trúng đấu giá.

hinh.jpg
Khách sạn Golf 3 cũ tên thương mại là TTC Premium Đà Lạt nằm vị trí đắc địa của TP. Đà Lạt

Ngày 22/2 đến 12/3/2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng đã niêm yết, thông báo Quy chế đấu giá Khách sạn Golf 3 cũ lần hai, nhưng đến ngày 14/3/2024, chỉ có Công ty CP Thành Thành Công nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, do đó tiếp tục thuộc trường hợp không đủ điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá. Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016, UBND TP. Đà Lạt không được quyền cho thuê khách sạn Golf 3 cũ đối với đơn vị duy nhất tham gia đấu giá. Vì vậy, UBND TP. Đà Lạt cũng đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho UBND TP. Đà Lạt có văn bản đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh khẩn trương ban hành, niêm yết, thông báo quy chế đấu giá lần 3 theo quy định hiện hành.

Cũng theo UBND TP. Đà Lạt, đối với Dinh I (số 1 Trần Quang Diệu, phường 10, TP. Đà Lạt), UBND TP. Đà Lạt đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cưỡng chế thu hồi nhà đất, rừng để bàn giao cho UBND TP. Đà Lạt theo thực tế hiện trạng để quản lý; đồng thời, cưỡng chế, thu hồi tài sản trên đất, công trình kiến trúc… Ngoài ra, tính giá truy thu tiền thuê đất, thuê rừng, thuê tài sản sau khi chấm dứt dự án nhưng một doanh nghiệp vẫn đang sử dụng kinh doanh dịch vụ.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *