Mon. Mar 4th, 2024


Đã 94 mùa xuân, dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam, bằng ý chí quật cường, truyền thống đoàn kết, dân tộc ta đã và đang gặt hái những thành tựu to lớn trên mọi mặt, có ý nghĩa lịch sử như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tất cả thành quả đó là biểu hiện mạnh mẽ nhất cho sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, cho tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng, thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên không ngừng của dân tộc Việt Nam. Vì thế, toàn dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam yêu mến Đảng, biết ơn Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện đi theo con đường Đảng, Bác Hồ đã chọn, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc, phồn vinh.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II: Ở Việt Nam, tình dân với Đảng mãi mãi là sự gắn bó bền chặt, thủy chung, son sắt; Đảng với dân tộc, nhân dân Việt Nam là một. Mục tiêu của Đảng ta không có gì khác ngoài làm cho dân ta được ấm no, hạnh phúc. Trong quá trình đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta cũng là vì sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; mọi chủ trương, chính sách đều phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Đảng và mùa xuân dân tộc là giá trị văn hóa tuyệt vời, kế thừa truyền thống lịch sử, tinh hoa bản sắc của tổ tiên, ông cha. Đó là bức tường thành vững chãi ngăn chặn, đẩy lùi mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, thực tiễn chứng minh rằng, không chỉ dân ơn Đảng mà Đảng cũng mang nặng ơn dân. Khi đất nước ta giành được chính quyền thì chính nhân dân là người ủng hộ cách mạng, là người cung cấp lực lượng, lương thực và làm nên thành công của cách mạng. Đảng là người lãnh đạo, vạch ra cương lĩnh, đường lối, chính sách, còn lực lượng làm nên tất cả chính là nhân dân. Đảng phải cảm ơn dân đã nuôi dưỡng mình từ trong kháng chiến đến giành độc lập và cả đại cuộc hôm nay. Thực tế, từ khi Đảng ra đời đã mang nặng món nợ ơn dân và sức mạnh của dân tạo nên sức mạnh Đảng. Mối quan hệ giữa Đảng và dân là mối quan hệ máu thịt, không thể tách rời. Đảng vì dân mà phấn đấu, dân vì Đảng mà tạo điều kiện cho đất nước ngày càng phát triển. Vì thế, dân ơn Đảng, Đảng ơn dân là điều hiển nhiên và đúng đắn.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II: Dân ơn Ðảng, Ðảng ơn dân là điều hiển nhiên và đúng đắn

Còn theo bà Dương Thị Tuyết, nguyên Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật – trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, Đảng biết ơn dân, trọng dân, là “chìa khóa” tạo nên sức sống lâu bền của Đảng ta. Bà chia sẻ: Nghĩa tình, trọng dân là bản chất của Đảng ta. Trong quá trình phát triển lớn mạnh của mình, có những lúc Đảng cũng mắc sai lầm lại khiến nhân dân chạnh lòng nhưng dân không bao giờ quay lưng với Đảng bởi vì dân hiểu rằng, mọi việc Đảng làm đều do dân và vì dân.

Lấy dẫn chứng từ những câu chuyện thiện nguyện mà các cơ sở đảng và chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước thời gian qua chăm lo cho dân hay việc Đảng ta tiếp tục cầm trịch cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bà Dương Thị Tuyết khẳng định: “Dù hoàn cảnh nào, thời kỳ nào, Đảng cũng luôn lo cho dân và lòng dân đều hướng về Đảng”. Giờ đây, linh khí mùa xuân hòa quyện với hào khí muôn dân, trở thành thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý, bền chặt, tựa vào nhau thủy chung, son sắt. Đó chính là sức xuân, sức mạnh trường tồn ngàn đời của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bà Dương Thị Tuyết, nguyên Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật – trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh: Dù hoàn cảnh nào,thời kỳ nào, Ðảng cũng luôn lo cho dân và lòng dân đều hướng về Ðảng

Đất nước, quê hương đang vào xuân mới, với thế và lực mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước hân hoan, phấn khởi chào đón năm mới với bao niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước, với lòng biết ơn Đảng, ơn Bác Hồ kính yêu.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh càng tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện đi theo con đường Đảng, Bác Hồ đã chọn, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương, đất nước phát triển trong thế rồng bay.By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *