Wed. Feb 21st, 2024


BPO – “Nam quốc sơn hà Nam đế cư/Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”.

Trải mấy ngàn năm, quốc gia độc lập ấy là Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với người chủ là quốc dân Việt Nam, gồm 54 dân tộc anh em sinh ra từ một bọc trứng mẹ Âu Cơ vĩ đại.

“Nghìn muôn ức triệu người trong nước/Xây dựng nên cơ nghiệp nước nhà/Người Dân ta, của Dân ta/Dân là Dân nước, nước là Nước Dân…/Sông phía Bắc, bể phương Đông/Nếu không Dân cũng là không có gì”. 

Nhân dân là cội rễ của mọi thể chế, là nhân tố căn bản quyết định làm nên quốc gia, sức mạnh vô địch và trường tồn của dân tộc. 

Quốc gia mất hay còn, đất nước thành hay bại, dân tộc hùng cường hay bạc nhược… rõ ràng muôn sự ấy ở tại Nhân dân!

* *  *

Sau gần ngàn năm Bắc thuộc, những đứa con sinh từ một bọc trứng mẹ Âu Cơ, bằng một trận Bạch Đằng giang mở ra thời kỳ độc lập nước Nam ta! Trên thế giới, chưa thấy quốc gia nào chìm đắm trong âm mưu đồng hóa cả mười thế kỷ, lại vùng lên để trở thành chính mình. Còn Nhân dân thì còn đất nước.   

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đi kiểm tra dự án, công trình trọng điểm triển khai thực hiện trên địa bàn TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước – Ảnh: T.L

Ai đánh mất lòng dân là tự chuốc lấy tội sát thân, không tránh khỏi họa mất nước và thể chế tan tành. Nhà Hồ (1400-1407) phạm điều cấm kỵ ấy nên nỗi kinh sợ “lòng dân không theo” thành quả báo, khiến cho toàn bộ vương gia đã tự trói mình nộp giặc trước khi đất nước bị giặc Minh xâm chiếm và vương triều Hồ sụp đổ. Mất dân thì mất nước. Quốc gia thịnh suy, đất nước còn mất ở khắp mọi thời, há chẳng phải do dân định đoạt đó sao? 

Triều chính chỉ nhất thời, quốc dân thì vạn đại! 

Năm 1945, chỉ với 20 triệu đồng bào, nhưng quyết “Đem sức ta mà giải phóng cho ta”, “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”, chỉ 16 ngày, dân tộc đã làm một cuộc Cách mạng tháng Tám chấn động lịch sử: phá tung xích xiềng ngàn năm phong kiến, bẻ gãy ách 80 năm nô lệ thực dân.

Không lực lượng nào to lớn và vô địch bằng lòng dân.

Nhiều chữ Người viết hoa hợp lại thành quần chúng và gọi Nhân dân! 

“Chúng chí thành thành” vô địch! Ý dân, lòng dân, sức dân là cội rễ dựng nước, như bức tường thành giữ nước mấy ngàn năm qua!   

Quốc bảo lòng dân! Đó chính là bảo vật quốc gia – cái tôn quý nhất của đất nước, tài sản lớn nhất của cách mạng nước nhà!   

Trong trời đất Việt Nam, không gì quý bằng Nhân dân. Và, nay trong nước Việt Nam, thì địa vị cao nhất là dân, lực lượng Nhân dân là mạnh nhất. Phát huy dân chủ là cội nguồn để khơi dậy và phát huy tài dân và sức dân. Muốn vậy, thì phải thành tâm chịu khó nghe dân, gặp dân, hỏi dân, hiểu dân, học dân và hết sức làm cho dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong mỏi.

 “Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”, như Cụ Hồ từng chỉ dẫn! Chân lý đó của muôn thời càng vằng vặc tỏa sáng, khi muôn dân ủng hộ, sự nghiệp cách mạng của chúng ta, dưới ngọn cờ của Đảng, sao chẳng tất thành!

Nhìn lại năm 2023 – năm thứ 37 của đổi mới, đất nước vượt giông bão năm 2022, đi trong “cơn gió ngược” năm 2023, nếu không có Nhân dân, đất nước không thể đứng vững và phát triển mạnh mẽ và không gì cản nổi. Nói như ông Grigory Trofimchuk, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ Nghiên cứu khoa học ý tưởng Á-Âu (Liên bang Nga) rằng, Việt Nam đang vươn tầm ảnh hưởng ra hầu hết các châu lục trên thế giới đến tận Trung Đông, châu Phi với nhiều mức độ hợp tác khác nhau và đa dạng về lĩnh vực. Quan hệ đối ngoại rộng mở trong khi nền kinh tế vẫn duy trì được đà phục hồi tăng trưởng giúp Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh toàn cầu năm 2023. Ông Yasuhiro Nojima, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật khẳng định, sức mạnh kinh tế của Việt Nam ngày càng lớn và nếu xét về tiềm năng, theo ông, có thể nói Việt Nam là nước tỏa sáng nhất trong các nước ASEAN.

Và, dù trong “bão táp”, “băng giá” năm 2023, Việt Nam vẫn đã, đang chủ động vững vàng trong “cơn gió ngược” và ngày càng vững bước trên hành trình phát triển toàn diện, đồng bộ, với chất lượng mới trong công cuộc đổi mới và khẳng định tiếng nói, vai trò, vị thế và uy tín ngày càng gia tăng trên trường quốc tế trong tương lai.      

Lòng dân – Vận Đảng thống nhất, hài hòa làm nên thế nước Việt Nam 2023!

* * *

Bước vào năm 2024, cả đất nước tự tin đồng hành cùng nhân loại, vì một thế giới ngày mai nhất định tốt đẹp hơn! Chúng ta tiếp tục xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn phát triển mới hiện nay và trong tầm nhìn tới năm 2025, Đảng ta tròn 95 mùa xuân và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định. Do đó, chăm lo Nhân dân, phát huy tinh thần và hành động đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở thành nhân tố quyết định và động lực chủ yếu phát triển Việt Nam với khát vọng hùng cường.

Từ gần tám trăm năm trước, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn dặn dò: “Khoan thư sức dân để làm kế bền gốc, sâu rễ, đó là thượng sách giữ nước”. Và, lời tụng dân cũng từng đau đáu tâm khảm của cụ Ức Trai, dù cách nay ngót sáu trăm bốn mươi năm, từ sự chiêm nghiệm thành bại của lịch sử với sức mạnh lòng dân, như đang hối thúc hôm nay: “Phúc chu thủy tín dân do thủy” (Làm lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước); “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”; “Đọc sách thời thông đòi nghĩa sách/Chăn dân mựa nỡ mất lòng dân”. 

Với tư cách vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân, Đảng ta khắc cốt ghi tâm: “Dân là gốc”, “Dân là chủ”, “Dân làm chủ” và nguyện nỗ lực phấn đấu, hy sinh sao cho xứng đáng: “Đảng ta là đứa con nòi của Nhân dân”, “Đảng ta là đạo đức, là văn minh…”, Đảng ta sinh ra “quyết không có lợi ích nào khác”, ngoài lợi ích “phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn gửi lại. Nhưng, nếu “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân. “Uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần chúng”. “Dân biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết. Việc gì cũng phải bàn với dân; Dân sẽ có ý kiến hay”. Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò: “Đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Và, chúng ta phải tự mình trong sạch, tự mình liêm chính, tự mình noi gương Nhân dân.

Những ai nhân danh Nhân dân để mị dân, “theo đuôi” dân, lôi kéo dân, thậm chí để kích động Nhân dân, gây rối xã hội để cốt mưu lợi ích đen tối cho mình, cho phe nhóm… thì chính là dân túy, là cơ hội nhất định phải lên án và kiên quyết tẩy trừ. Đó chính là trò mạo dân, thủ đoạn bôi nhọ và hạ nhục Nhân dân, đánh cắp lòng tin chân chính và trong sáng của Nhân dân, là phá hoại đất nước, chống lại Nhân dân, dứt khoát phải bị nghiêm khắc trừng phạt! Quốc pháp vô thân! Tới lượt mình, Nhân dân cũng tự biết đâu là quyền và nghĩa vụ chân chính của mình, đâu là lợi ích chính đáng của mình theo đạo lý và đúng pháp lý, để thực sự xứng đáng là cái tôn quý nhất của quốc gia, tài sản vô giá của dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong ước.  

Một góc Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, TX. Chơn Thành, tỉnh Bình Phước – Ảnh: Phú Quý

Hơn lúc nào hết, Đảng mãi nguyện lòng sướng khổ, buồn vui trong lòng đại gia đình 54 dân tộc anh em, dựa hẳn vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn mình, xứng đáng là “đứa con nòi” mà da thịt, máu xương được chung đúc từ thịt da, xương máu đồng bào, nguyện phấn đấu và hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của Nhân dân. Vì thế, suy cho cùng, một cách tự nhiên, mục tiêu cao cả và cụ thể của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, là chăm lo, bảo vệ lợi ích tối cao và toàn diện của Nhân dân.

Từ lịch sử nước nhà và nhu cầu phát triển hiện nay, càng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta: Sống và cống hiến trong lòng Nhân dân; buồn vui, sướng khổ cùng Nhân dân; nguyện sống chết vì Nhân dân… là riềng mối làm nên đồng thuận toàn dân, đồng thuận toàn xã hội xây dựng một xã hội công dân, làm động lực chủ yếu đổi mới chính trị hiện nay! Đó là thước đo sự trưởng thành về chính trị và đạo lý của chính mình. Đó chính là một chỉ báo tối thiểu về tầm viễn kiến chính trị, hành động chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ trọng trách đối với số phận Nhân dân, vị thế quốc gia – dân tộc, với bản chất của thể chế chính trị, triển vọng phát triển tất yếu của nền chính trị hiện đại nước ta.

Đó là một nguồn cội làm nên thành công của cách mạng nước nhà, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới hôm nay và ngày mai! Ai làm trái thế, nhất định thân bại danh liệt. Và, ở đâu làm trái thế, tất bại!   

Hơn lúc nào hết, vai trò của Nhà nước, lúc này có thể nói là, kiến tạo phát triển và quản trị quốc gia, trên nền tảng pháp luật không ngừng được hoàn thiện phù hợp với đất nước, với thông lệ và luật pháp quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, Nhà nước đổi mới không ngừng nền hành chính và công vụ quốc gia phụng sự Nhân dân, phục vụ công cuộc phát triển toàn diện đất nước. Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú luôn đề cao tính công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm hoạt động hiệu lực, hiệu quả và trực tiếp nâng tầm nhìn và lòng tin của Nhân dân trên hành trình đi đến tương lai. Và, đó cũng chính là đòi hỏi của Nhân dân đối với Nhà nước của mình. Đồng thời, hết sức cảnh giác, ngăn chặn bằng pháp luật nguy cơ cấu kết giữa một bộ phận các nhà chính trị suy thoái trong bộ máy nhà nước với giới chủ và những người nắm tài chính quốc gia, hình thành các nhóm lợi ích làm khuynh đảo nền chính trị, kinh tế và xã hội đất nước.

Lòng dân đồng thuận và ủng hộ Đảng, Nhà nước là tài sản vô giá của cách mạng!       

Mặt trận Tổ quốc các cấp là những chủ thể chủ yếu và các chủ thể khác (gồm tổ chức và cá nhân) là những chủ thể quan trọng trên nền tảng Nhân dân trong công việc xây dựng, phát triển Nhân dân và phát huy vị thế, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và toàn bộ nhiệm vụ phải: Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, lực lượng chuyên trách về công tác dân vận làm nòng cốt; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cuối cùng, về cán bộ, đảng viên – lực lượng dẫn dắt và đồng hành cùng Nhân dân quyết định sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn 56 năm trước, những trăn trở ngày 19-8-1967 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về điều này, hiện còn nguyên giá trị: Tôi không sợ bọn đế quốc, bọn phản động. Đồng bào sẽ đánh thắng chúng. Tôi chỉ sợ những hành vi xấu xa của cán bộ, làm cho đồng bào mất lòng tin với chế độ, Nhà nước và Đảng. Có thể nói, kẻ phá hoại sự nghiệp cách mạng đáng sợ nhất là những người ấy, vì trước mắt đồng bào, họ là Đảng và Nhà nước. Kẻ thù hằng ngày nói xấu chúng ta, đồng bào ta không mắc lừa. Người của ta làm hại cách mạng là nguy hiểm nhất. Đồng bào sẽ xa lánh, không tin chúng ta. Đưa những người yếu kém về năng lực, nhất là kém cỏi về phẩm chất, nhân cách vào bất kỳ nhiệm vụ nào cũng nguy hại. 

Nhân dân bảo vệ quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của mình theo đạo lý và đúng pháp lý, để thực sự xứng đáng là cái tôn quý nhất của quốc gia, tài sản vô giá của dân tộc: Quốc bảo lòng dân. Tuân thủ pháp luật thượng tôn, Nhân dân nỗ lực toàn diện tự nâng mình lên một cách toàn diện, xứng đáng là người chủ đất nước, trước hết bảo vệ chính mình trong sự nghiệp tối thượng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. 

Không có Nhân dân, đất nước chúng ta không có gì cả!  

***

Đồng hành và nhịp bước cùng cả nước, năm 2023, tỉnh Bình Phước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 8,34% (so với kế hoạch là 8%), đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 trong cả nước. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đạt được kết quả tích cực, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố. Tỉnh Bình Phước trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội.  

Có thể nói, 2023 là một năm kỳ tích của tỉnh Bình Phước.

Thành tựu đó, trước hết thuộc về Nhân dân đại đoàn kết, dưới ngọn cờ của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ Bình Phước, nguyện xây dựng và phát triển Bình Phước xứng đáng là quê hương chung của 41 dân tộc anh em miền Đông Tổ quốc.    

Bước vào năm 2024, đẩy mạnh tốc độ đổi mới toàn diện, đồng bộ, tỉnh Bình Phước chúng ta tiếp tục cùng đất nước vượt mọi khó khăn, không ngừng chủ động giải quyết không ít trọng trách mới mẻ và nặng nề, có ý nghĩa rất to lớn nhưng cũng rất nặng nề. Đây là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Bình Phước.  

Tiếp tục đồng hành cùng cả nước, đồng bào 41 dân tộc anh em Bình Phước đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, nhất định đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) từ 8-8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 43.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 67%… Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước thềm xuân Giáp Thìn 2024, lịch sử dân tộc xác tín, sự phát triển cao nhất của quốc gia chạm tới đỉnh cao nhất của độc lập, tự do và cũng đồng thời chạm tới tầng sâu nhất của trái tim kiêu hãnh bởi danh dự gắn với sứ mệnh của mỗi con người Việt Nam hạnh phúc trên nền móng đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là sức mạnh nội sinh, là mục tiêu, động lực để Việt Nam, để tỉnh Bình Phước phát triển mạnh mẽ, bền vững và hùng cường trên nền móng vững chãi đại đoàn kết mấy ngàn năm của dân tộc!By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *