Sun. Apr 14th, 2024


Triển lãm giới thiệu hơn 900 tác phẩm, kiến tạo hành trình tham quan độc nhất vô nhị với 16 “điểm đến,” trong đó có “Hành lang tương tác” – nơi du khách bước qua gương ảo ảnh để trở về 133 năm trước.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *