Wed. Feb 21st, 2024


Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Hiện tại, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đối với cấp THPT, học sinh đã học đến lớp 11 nhưng chưa có hướng dẫn phương án thi tốt nghiệp năm 2025 dẫn đến khó khăn cho các nhà trường trong việc định hướng phương án kiểm tra đánh giá, ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học. Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.

Về nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Trên cơ sở nhận được sự đồng thuận cao của xã hội, chuyên gia và của các bộ, ban, ngành liên quan về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngày 28/11/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025”.

Ngọc Huyền (Biên soạn)By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *