Wed. Feb 21st, 2024


Công ty CP Khí công nghiệp Sao Đỏ (ở 255, khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương) bị xử phạt do các hành vi vi phạm mua, bán LPG (hay còn gọi là gas) khi giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí đã hết hạn. Trong thời gian từ ngày 20/6/2022 đến hết ngày 28/2/2023, công ty này đã nhiều lần mua, bán khí LPG khi giấy chứng nhận hết hạn.

VŨ HẢI

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *