Fri. Feb 23rd, 2024


SINGAPORE – Media OutReach Newswire – Ngày 13 tháng 2 năm 2024 – LiT Strategy – công ty tư vấn quản lý hàng đầu tại Singapore, đã công bố kế hoạch mở rộng cả trong nước và nước ngoài để phục vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về grant consulting services (tạm dịch: các […]

SINGAPORE – Media OutReach Newswire – Ngày 13 tháng 2 năm 2024 – LiT Strategy – công ty tư vấn quản lý hàng đầu tại Singapore, đã công bố kế hoạch mở rộng cả trong nước và nước ngoài để phục vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về grant consulting services (tạm dịch: các dịch vụ tư vấn tài trợ). Trong năm qua, công ty đã tăng gấp đôi lực lượng lao động địa phương và bắt đầu các dự án mở rộng ở Thái Lan và Việt Nam để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tư vấn kinh doanh.

Sự gia tăng nhu cầu về dịch vụ tư vấn kinh doanh gần đây đã dẫn đến sự gia tăng số lượng mua lại dự án cho LiT Strategy. Công ty đặt mục tiêu tăng cường cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng đang mở rộng bằng cách tuyển thêm lực lượng lao động. Hơn nữa, chiến lược tuyển dụng nhân tài địa phương tại các thị trường mới của công ty đảm bảo rằng, dịch vụ của họ được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng quốc gia, khu vực, tạo điều kiện mở rộng địa lý một cách hiệu quả.

Chiến lược này đã mở rộng sang Thái Lan và Việt Nam, nơi LiT Strategy hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh chất lượng cao. Với viêc tận dụng các mối quan hệ đối tác chiến lược đã được thiết lập trước đây ở các quốc gia này, công ty có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình để phù hợp với xu hướng và điều kiện thị trường địa phương, đồng thời cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu cụ thể của khu vực.

Chuyên về các dịch vụ tư vấn quản lý, LiT Strategy phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Singapore. Các dịch vụ bao gồm hoạch định chiến lược, chuyển đổi kinh doanh, chiến lược thâm nhập thị trường, cải thiện hiệu quả tổ chức, nghiên cứu thị trường, quản lý tài chính, gây quỹ và tư vấn trong mua bán và sáp nhập (M&A). Đội ngũ nhân viên của công ty, bao gồm các chuyên gia tư vấn từ các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu, mang lại nhiều kinh nghiệm từ các hợp tác trước đây với các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức chính phủ. Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn còn được trang bị để hỗ trợ các tổ chức đăng ký Trợ cấp Phát triển Doanh nghiệp (Enterprise Development Grant – EDG) và Thiết kế lại công việc của PSG..

LiT Strategy là công ty tư vấn kinh doanh hàng đầu tại Singapore, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh hàng đầu cho cả tổ chức tư nhân và công cộng. Với cam kết nâng cao chiến lược, hiệu quả hoạt động và thực tiễn kinh doanh của khách hàng, LiT Strategy không ngừng nỗ lực mang lại giá trị và thúc đẩy tăng trưởng.

Để biết thêm thông tin về LiT Strategy và các dịch vụ của công ty, hãy truy cập https://www.lit-strategy.com/.

Hashtag: #LiTStrategy 

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *