Fri. Apr 19th, 2024


TP.Cao Lãnh: Tăng tính chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành

Chiều ngày 04/3, Đoàn Kiểm tra số 01, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc xây dựng, cụ thể hoá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 tại Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận buổi làm việc và giao các sở, ngành
có văn bản trả lời kiến nghị của thành phố

Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đã làm tốt công tác xây dựng, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; đồng thời mong muốn thành phố Cao Lãnh tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra; tăng cường tính chủ động trong lãnh đạo và chỉ đạo điều hành, không đổ lỗi và không trông chờ, phải biến khó khăn thành cơ hội để phát huy lợi thế.

Để thực hiện đạt kế hoạch, bên cạnh nhiệm vụ và giải pháp được thành phố đề ra, ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị rà soát lại chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 – 2025 của thành phố Cao Lãnh; rà soát các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn, đôn đốc, phối hợp thực hiện để diện mạo thành phố xứng tầm là thủ phủ Đất Sen hồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết sẽ cố gắng bố trí vốn để thành phố thực hiện các dự án, tuy nhiên cần chọn những dự án tạo sự thúc đẩy, lan tỏa nhằm triển khai tốt các tiêu chí đô thị.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Cao Lãnh cần tiếp tục tạo lập tốt môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và hộ kinh doanh; xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ; cải cách thủ tục hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp v.v..

Theo ông Võ Phan Thành Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, trong năm 2023 vừa qua, thành phố thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu quan trọng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; các lĩnh vực văn hóa – xã hội đáp ứng yêu cầu của người dân; du lịch được khôi phục, trong đó nổi bật là mô hình chợ quê cù lao Tân Thuận Đông.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh báo cáo kết quả thực hiện
và kiến nghị 08 nội dung đến đoàn kiểm tra của tỉnh

Hiện Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ban hành chương trình công tác, kế hoạch thực hiện chương trình hành động năm 2024. Năm nay, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố là hơn 717 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tỉnh là 383 tỷ đồng. Đến ngày 21/02, thành phố đã giải ngân hơn 26,7 tỷ đồng, đạt 3,73% kế hoạch vốn.

Từ đầu năm đến nay, thành phố Cao Lãnh cấp mới 160 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tổng vốn đăng ký ban đầu là 24 tỷ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động gần 16.300 hộ.

Nguyệt ÁnhBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *