Sun. Apr 21st, 2024


Bình Phước : Cổng thông tin điện tử


    Theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước thực hiện công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước theo đúng quy định cho cơ sở: “Xây dựng nhà máy sản xuất sợi cao su bọc chỉ và dệt dây đai dây thun các loại” do Công ty TNHH Dae Sung Vina làm chủ đầu tư tại lô D2-D4, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
     Xem nội dung chi tiết Báo cáo đề xuất Cấp phép môi trường tại đây

          Phòng QLQHXD-TN&MT

 

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *