Mon. Apr 15th, 2024


Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm thực hiện mục tiêu “Hàng năm giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI”.

anh-qn-01.jpg
Quang cảnh hội nghị

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/TU, Quảng Ninh 6 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PCI, 4 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số SIPAS, 5 năm dẫn đầu chỉ số PAR-Index, 2 năm dẫn đầu chỉ số PAPI; đồng thời là tỉnh duy nhất cả nước có 2 lần dẫn đầu đồng thời cả 4 chỉ số PAR-Index, PCI, SIPAS, PAPI (năm 2020, năm 2022).

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn; hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng nâng lên. Đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị đã hình thành văn hóa phục vụ, văn hóa cam kết, tận tâm, tận lực vì sự phát triển của địa phương.

anh-qn-02.jpg
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu khai mạc Hội nghị

Cùng với đó, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước; 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được xác thực định danh điện tử; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được thiết lập, niêm yết, công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; hơn 77% hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; 100% phí, lệ phí được thanh toán không dùng tiền mặt.

Tỷ lệ xử lý hồ sơ công tác toàn trình cả 3 cấp đạt hơn 82%, cao gấp 1,5 lần trung bình toàn quốc. Hơn 72,9% tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa theo quy trình 5 bước, số hóa từ khâu tiến nhận đến khâu trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt cao, đạt 99,7%.

anh-qn-03.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện các chỉ số của tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Theo kết quả xếp hạng, TP.Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 Chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Cụ thể, dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số PAR-Index ở khối địa phương là TP Hạ Long; khối sở, ban, ngành là Sở Lao động, Thương binh & Xã hội; khối cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh là Kho bạc Nhà nước tỉnh; khối các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh là Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Ở bảng xếp hạng Chỉ số DDCI, đứng đầu khối địa phương là TP. Hạ Long; khối sở, ban, ngành là Ban Quản lý Khu kinh tế và khối cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh là Cục Hải quan tỉnh.

Vị trí thứ Nhất của bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS khối địa phương là TP. Cẩm Phả; khối sở, ban, ngành là Sở Tư pháp và khối cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh là Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Đối với Chỉ số DTI, vị trí đầu bảng xếp hạng khối các huyện, thị xã, thành phố là TP Hạ Long; khối các xã, phường, thị trấn là phường Ka Long (TP.Móng Cái) và khối sở, ban, ngành là Sở Y tế.

Còn với Chỉ số DGI năm 2023, vị trí quán quân thuộc về huyện Tiên Yên.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *