Fri. Apr 19th, 2024


Quang cảnh buổi tiếp công dân

Tại buổi tiếp, Tổ công tác liên ngành của tỉnh đã báo cáo nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng ở số nhà thuê 126 Thanh Niên, phường Quang, thành phố Quy Nhơn khiếu nại về việc bồi thường tái định cư của gia đình liên quan đến dự án Khu tái định cư phía Bắc công viên khoa học, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Hiện trạng thửa đất thu hồi của gia đình thuộc đất nông nghiệp không thuộc diện đất ở nên Hội đồng bồi thường tái định cư của thành phố Quy Nhơn chỉ hỗ trợ cho gia đình vật kiến trúc, không thể bồi thường theo diện đất ở theo yêu cầu của gia đình. Tuy nhiên, xét điều kiện hoàn cảnh gia đình chưa có chỗ ở nên kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép gia đình được mua nhà ở xã hội.

Qua xem xét hồ sơ thửa đất và hoàn cảnh gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho gia đình bà Nguyễn Thị Hồng được mua nhà ở xã hội để ổn định chỗ ở, đồng thời giao trách nhiệm cho địa phương tạo điều kiện xét duyệt hồ sơ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để đảm bảo mua nhà ở xã hội.

Công dân Nguyễn Thị Hồng nêu kiến nghị

Trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tình ở thôn Quang Nghiễm, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ khiếu nại về việc thu hồi hơn 4.000m2 đất của gia đình để thực hiện dự án đảm bảo an toàn hồ chứa nước trên địa bàn huyện. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư huyện Phù Mỹ đã xem xét giải quyết nhưng gia đình chưa chấp thuận.

Qua thẩm tra của Tổ công tác liên ngành của tỉnh xác định nguồn gốc đất đai của gia đình ông là do gia đình khai hoang, hiện trạng trồng keo nên phương án bồi thường của huyện Phù Mỹ là đúng với quy định pháp luật. Việc hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tình yêu cầu bồi thường theo diện đất sản xuất nông nghiệp và có chính sách hỗ trợ tạo việc làm theo quy định là không phù hợp.

  Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu về nội dung công dân Nguyễn Văn Tình kiến nghị

Kết luận về trường hợp khiếu nại của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn không đồng ý với kiến nghị của gia đình, vì thửa đất của gia đình ông không thuộc diện đất nông nghiệp được nhà nước cấp quyền sử dụng./.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *