Mon. Apr 15th, 2024


Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đối với hệ thống nước uống bị hư hỏng, không sử dụng được, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND TP. Cà Mau và các huyện liên quan khẩn trương thực hiện sửa chữa.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 27 hệ thống nước uống sạch trong các trường học đang bị hư hỏng, không sử dụng được. 

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – ông Huỳnh Quốc Việt đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường quản lý, sử dụng hệ thống nước uống sạch tại các trường học trên địa bàn tỉnh. 

Đối với hệ thống nước uống bị hư hỏng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cần khẩn trương thực hiện sửa chữa để đảm bảo phục vụ nhu cầu nước uống sạch cho học sinh, lưu ý phải thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng nước trước khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

he-thong-nuoc-uong-sach-camau-moitruongnet.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn trương sửa chữa hệ thống nước uống trong trường học

Về công tác quản lý, sử dụng hệ thống nước uống sạch tại các điểm trường đã triển khai trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện định kỳ kiểm tra chất lượng nước uống và bảo dưỡng hệ thống định kỳ, nhất là trong thời gian nghỉ hè, học sinh nghỉ dài, chỉ đưa vào sử dụng hệ thống nước uống khi đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Việt cũng giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước uống sạch của các đơn vị trường học; đảm bảo 100% hệ thống nước uống sạch đã được đầu tư phải đủ điều kiện sử dụng phục vụ thường xuyên.

Thực hiện chương trình đưa nước sạch vào trường học, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã thực hiện đầu tư hệ thống nước sạch cho nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Các công trình nước sạch được đầu tư, đưa vào sử dụng trong trường học đã góp phần chủ động nguồn nước sạch cho giáo viên và học sinh các trường trong sinh hoạt hàng ngày, giúp tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể từ việc mua nước để sử dụng. Đặc biệt, sức khỏe học đường được đảm bảo, nhất là trong thời điểm giao điểm mùa, dịch bệnh nhiều…

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, một số hệ thống nước sạch ở các trường học đã bị hư hỏng, vận hành chưa hiệu quả. Vì vậy, công tác quản lý, giám sát việc thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và thay thế thiết bị định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất là vô cùng quan trọng. 

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *