Sun. Apr 14th, 2024


Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành vừa ký quyết định cấp phép cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cảng hàng không Điện Biên (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), tổng diện tích 147,34 ha, công suất khai thác 0,5 triệu hành khách/năm.

Cảng hàng không Điện Biên được cấp phép môi trường - 1

Cảng hàng không Điện Biên, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Ảnh: Vietnamnet).

Nguồn tiếp nhận nước thải ở suối phía bắc, sau đó chảy ra sông Nậm Rốm thuộc địa phận phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hợp khối công suất 20m3/ngày đêm. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 4m3/ngày đêm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu AVC vận hành thử nghiệm 6 tháng công trình, thiết bị xử lý nước thải trên.

Theo giấy phép, ACV phải vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Tổng công ty này phải có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. ACV chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại giấy phép này.

Trường hợp quy hoạch hoặc thời hạn được giao đất, cho thuê đất của Cảng hàng không Điện Biên có sự thay đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ cơ sở có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục về môi trường để được cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại giấy phép, ACV phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép để được hướng dẫn.

Giấy phép trên có thời hạn đến hết ngày 31/12/2025 (căn cứ theo thời hạn được giao đất, cho thuê đất của cơ sở).

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên được giao tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với sân bay này.

“Chủ cơ sở chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xả nước thải ra môi trường chưa đáp ứng quy định về chất lượng nước thải được xả thải ra môi trường, cũng như xả thải vượt quá lưu lượng tối đa được cấp phép”, Bộ này nêu rõ.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *