Sun. Apr 21st, 2024


Các đơn vị thuộc TKV trên địa bàn thành phố luôn quan tâm gắn sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường (BVMT), phát triển bền vững.

Cán bộ Công ty CP Than Đèo Nai kiểm tra Dự án cải tạo phục hồi môi trường Bãi thải Nam Đèo Nai.

Công ty CP Than Đèo Nai là một trong những điểm sáng của ngành Than về công tác BVMT. Những năm qua Công ty chú trọng thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí theo quy định. Công ty đã đầu tư máy phun sương cao áp, hệ thống lưới chắn bụi, máy phun sương dập bụi cao áp bán di động, xe chở tưới nước đường dập bụi, xây dựng đập chắn đất đá có kết cấu rọ đá để ngăn đất đá trôi lấp; ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV xử lý toàn bộ nước thải mỏ… Dù là đơn vị khai thác than lộ thiên có khai trường sản xuất rộng, bãi đổ thải tiếp giáp nhiều khu vực dân cư, nhưng việc phát tán bụi, nước thải mỏ ở Than Đèo Nai ngày càng được cải thiện đáng kể.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Giám đốc Công ty CP Than Đèo Nai, cho biết: Thực hiện Dự án cải tạo phục hồi môi trường Bãi thải Nam Đèo Nai, từ cuối năm 2003 Công ty đã dừng đổ thải đất đá ở khu vực này. Đến nay khu vực này được phân cắt thành các tầng thấp, sườn tầng được trồng trên 120ha rừng phủ xanh, góp phần BVMT. Khu vực dưới chân bãi thải được quy hoạch thành các hồ nước có tác dụng điều hoà sinh thái, tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Hệ thống phun sương dập bụi ở Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Công ty Tuyển than Cửa Ông rất quan tâm công tác BVMT, cải thiện mặt bằng sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, hài hòa với môi trường cảnh quan. Công ty tập trung đổi mới công nghệ, đầu tư thiết bị mới để tăng quy mô, sản lượng chế biến, đồng thời có nhiều biện pháp cải thiện môi trường ngày càng tốt hơn. Cụ thể, Công ty đầu tư, cải tạo tổng thể công nghệ xử lý cấp hạt mịn trong các nhà máy tuyển, góp phần tăng tỷ lệ thu hồi than cám cấp hạt mịn, giảm đáng kể lượng than bùn sau tuyển; áp dụng công nghệ phun sương dập bụi, bê tông hoá các tuyến đường nội bộ, trồng cây xanh tại các khu thải xít, đất trống, cải tạo các vườn cây cảnh ở khu vực sản xuất, phun nước dập bụi… Kết quả quan trắc định kỳ hằng năm về bụi, ồn, rung, nước biển ven bờ, nước thải sinh hoạt từ các vị trí xả thải của Công ty đều đạt tiêu chuẩn cho phép.

Ông Đào Quốc Vinh, Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông, cho biết: Thời gian tới Công ty tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân nâng cao ý thức BVMT, thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp, thu gom, phân loại chuyển giao chất thải theo đúng quy định. Mặt khác, làm tốt công tác dập bụi trong mặt bằng Công ty, không để phát sinh bụi trong mùa hanh khô; đẩy nhanh các dự án trọng điểm tự động hóa điều khiển tập trung theo chủ trương của TKV về chương trình tự động hóa, tin học hóa, số hóa, nhằm cải thiện điều kiện và môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Công ty Môi trường – TKV năm 2023 được TKV phê duyệt phương án củng cố, cải tạo cảnh quan môi trường nhà máy xử lý chất thải nguy hại. Sau khi hoàn thành đảm bảo thoát nước mặt bằng, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động và cảnh quan khu vực nhà máy, đảm bảo tiêu chí sáng – xanh – sạch. Công ty CP Than Cọc Sáu, tại khu vực bãi thải, duy trì hiệu quả các công trình BVMT, ngăn ngừa phát tán bụi; thu gom, quản lý và xử lý các loại chất thải, nước thải mỏ; quan trắc môi trường định kỳ theo quy định; trồng cây cải tạo phục hồi môi trường tại bãi thải Đông Cao Sơn.

Những nỗ lực của các đơn vị ngành Than đã đóng góp tích cực trong công tác BVMT, phát triển đô thị Cẩm Phả, chung tay xây dựng địa phương trở thành đô thị loại I vào năm 2030.By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *