Mon. Apr 15th, 2024


(Xây dựng) – Ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và công bố kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, DGI, DTI của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Quảng Ninh: Cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cách đây 3 năm, ngày 9/4/2021 Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong công tác lãnh đạo, cụ thể hóa mục tiêu giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI lần đầu tiên được nêu trong Văn kiện Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Quảng Ninh: Cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy phát biểu Hội nghị.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 05-NQ/TU đã đi vào cuộc sống. Kết quả Quảng Ninh 6 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PCI, 4 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số SIPAS, 5 năm dẫn đầu chỉ số PAR-Index, 2 năm dẫn đầu chỉ số PAPI; đồng thời là tỉnh duy nhất cả nước có 2 lần dẫn đầu đồng thời cả 4 chỉ số PAR-Index, PCI, SIPAS, PAPI (năm 2020, năm 2022).

Quảng Ninh hoàn thành trước mục tiêu đến năm 2025, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 5 tỷ USD. Trong 3 năm (2021-2023), thu hút vốn đầu tư FDI đạt trên 6,83 tỷ USD, bằng 137% kế hoạch. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, chuẩn hóa quy trình, thời gian giải quyết ngày càng được cắt giảm đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức.

Quảng Ninh: Cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghiêm Xuân Cường báo cáo tại hội nghị.

Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến ngày càng được nâng lên. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn; hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng nâng lên. Đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị đã hình thành văn hóa phục vụ, văn hóa cam kết, tận tâm, tận lực vì sự phát triển của địa phương. Cùng với đó, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước…

Quảng Ninh: Cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư
Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Nguyễn Tiến Dũng báo cáo, dẫn đầu cả 3 chỉ số PAR INDEX, DDCI và DTI khối địa phương.

Những đột phá về chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các chỉ số chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ nhân dân đã góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh. Niềm tin của người dân, nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư và hệ thống chính quyền ngày càng tăng lên, phản ánh một chính quyền địa phương liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều khẳng định: Những thành quả đạt được trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh là sự nỗ lực vượt bậc của hệ thống chính trị toàn tỉnh, trước hết từ các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phát huy vai trò của cơ quan dân cử trong giám sát, phản biện xã hội. Nhiều ý kiến đã phân tích làm rõ thêm những kết quả; những cách làm hay trong thực hiện Nghị quyết 05, kết quả thực hiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, DGI, DTI của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2023.

Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những những tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, thách thức trong thực hiện Nghị quyết 05 và đề xuất nhiều giải pháp mới để tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đột phá hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với thực hiện chuyển đổi số trong các năm tiếp theo.

Quảng Ninh: Cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy trao Bằng khen cho 41 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ số của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Theo kết quả công bố chỉ số DDCI, ở khối Sở, ban, ngành, Ban Quản lý KKT vươn lên vị trí Quán quân với điểm số 79,52. Các vị trí tiếp theo trong nhóm “Rất tốt” lần lượt là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài chính. Ở khối các huyện, thị xã, thành phố, thành phố Hạ Long ở vị trí dẫn đầu với 72,70 điểm; tiếp sau là huyện Bình Liêu với 70,98 điểm. Các địa phương: Hải Hà, Uông Bí, Quảng Yên lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo và nằm trong nhóm điểm “Rất tốt”. Ở khối cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Cục Hải quan tỉnh là đơn vị dẫn đầu với 88,37 điểm.

Ở chỉ số SIPAS, đơn vị dẫn đầu là khối Sở, ban, ngành là Sở Tư pháp với tỷ lệ hài lòng đạt 96,99% và đứng cuối là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tỷ lệ hài lòng đạt 90,34%, chênh lệch đơn vị đứng đầu và cuối là 6,65%. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị dẫn đầu là thành phố Cẩm Phả với tỷ lệ hài lòng đạt 97,21% và đơn vị đứng cuối là thị xã Quảng Yên với 93,85%. Đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, BHXD tỉnh đứng đầu với tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 97,82%, đơn vị đứng cuối là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với 95,24%.

Quảng Ninh: Cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư
Quang cảnh Hội nghị.

Kết quả tổng hợp chỉ số PAR INDEX ghi nhận nhóm xuất sắc gồm 15 cơ quan, đơn vị, địa phương; 26 cơ quan, đơn vị, địa phương ở nhóm Tốt; nhóm Khá gồm 7 cơ quan, đơn vị, địa phương, nhóm Trung bình gồm 3 cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, đơn vị có mức điểm cao nhất là Kho bạc Nhà nước tỉnh với 98,10 điểm và đơn vị thấp nhất là trường Cao đẳng Việt Hàn với giá trị đạt 63,63 điểm.

Đối với Chỉ số DGI, năm 2023, giá trị trung bình đạt được của các huyện, thị xã, thành phố là 91%, giảm 0,2% so với năm 2022 (91,20%). So với năm 2022 có 5/13 địa phương có điểm đạt được tăng hơn. Dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số DGI là huyện Tiên Yên.

Đối với Chỉ số DTI, năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện đánh giá qua phần mềm về mức độ chuyển đổi số đối với 225 cơ quan, đơn vị, địa phương với 3 khối. Kết quả đạt mức độ trung bình, cụ thể khối các sở, ban, ngành 550 điểm/1.000 điểm; khối các huyện, thị xã, thành phố là 653 điểm/1.000 điểm và khối các đơn vị cấp xã là 570 điểm/1.000 điểm. Dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số DTI khối các huyện, thị xã, thành phố là thành phố Hạ Long; khối các xã, phường, thị trấn là UBND phường Ka Long (thành phố Móng Cái) và khối Sở, ban, ngành là Sở Y tế.By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *