Wed. Feb 21st, 2024


Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh Bắc Giang giao bổ sung 959 chỉ tiêu biên chế giáo viên năm học 2023 – 2024.

Bắc Giang, bổ sung, 959 chỉ tiêu biên chế giáo viên

Ảnh minh họa.

Ngày 6/2, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Giang, tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Bắc Giang (khóa XIX) đã thông qua 6 nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội; 2 nghị quyết về công tác cán bộ. Trong đó có Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2023-2024.

Theo Sở GD&ĐT, đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với ngành giáo dục. Qua đó kịp thời thực hiện nội dung bổ sung biên chế giáo dục theo quyết định của Ban Tổ chức Trung ương, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang.

Qua đó, góp phần giải quyết phần nào việc thiếu giáo viên khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, tạo thuận lợi cho các trường bổ sung vị trí còn thiếu, bảo đảm số lượng người làm việc để nâng cao chất lượng giáo dục. HĐND tỉnh Bắc Giang đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND cụ thể:

Giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2023-2024 với tổng số giao bổ sung 959 biên chế giáo viên. Trong đó, Nhà trẻ: 348 biên chế; Mẫu giáo: 433 biên chế; Tiểu học: 114 biên chế; THCS 61 biên chế và THPT 3 biên chế.

Thứ hai, sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội đặc thù năm 2024 của tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, số lượng hợp đồng lao động làm giáo viên, nhân viên hành chính khối Tiểu học và THCS là 522 chỉ tiêu. Nguồn kinh phí thực hiện hợp đồng làm giáo viên, nhân viên hành chính do ngân sách cấp huyện bảo đảm. Riêng huyện Yên Thế, Sơn Động, Lục Ngạn do ngân sách tỉnh Bắc Giang hỗ trợ.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND là nguồn động lực quan trọng đối với ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PV (tổng hợp)

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *