Mon. Mar 4th, 2024


GD&TĐ – Hội đồng sát hạch kiểm định viên năm 2023 đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi của những người có đơn đề nghị.

Bộ GD&ĐT cho biết, tính đến 15/1/2024 – ngày hết hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo – Hội đồng đã tiếp nhận 127 đơn đề nghị phúc khảo. Trong đó có 4 đơn đề nghị phúc khảo cả bài thi, 2 đơn đề nghị phúc khảo bài thi lý thuyết và 121 đơn đề nghị phúc khảo bài thi thực hành.

Sau khi tổ chức chấm phúc khảo, 2 người có kết quả thay đổi và đạt yêu cầu theo quy định. Thông báo kết quả phúc khảo được gửi qua thư điện tử của người có đơn đề nghị phúc khảo.

Trước đó, việc sát hạch kiểm định viên đã diễn ra vào tháng 12/2023, địa điểm tổ chức tại Hà Nội.

Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT quy định kiểm định viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, công tâm trong công việc. Có thái độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học; có trách nhiệm, hợp tác trong công việc; tuân thủ pháp luật.

Kiểm định viên cũng cần có hiểu biết sâu, rộng và kinh nghiệm thực tiễn về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; am hiểu chính sách, pháp luật về giáo dục ĐH, CĐ sư phạm; có khả năng độc lập, tự chủ đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Kiểm định viên đồng thời cần có từ 5 năm trở lên là giảng viên hoặc hoạt động trong lĩnh vực quản lý giáo dục ĐH, CĐ sư phạm; có thẻ kiểm định viên còn hiệu lực.By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *