Wed. Feb 21st, 2024


Truyền hình TN&MT – 02/02/2024 – 20:34

(TN&MT) – Một số nội dung chính sẽ có trong bản tin số 5/2024 (số 339): – Lào Cai: Đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán – Phối hợp quản lý khoáng sản vùng giáp ranh – Bắc Ninh: Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ – Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *