Sun. Apr 21st, 2024


Truyền hình TN&MT – 29/03/2024 – 20:39

(TN&MT) – Một số nội dung chính sẽ có trong bản tin số 13/2024 (số 347): – Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành từ ngày 1/7/2024 – Đề xuất sửa quy định về thu phí khai thác dữ liệu bản đồ – Đắk Nông sẽ trở thành trung tâm công nghiệp bô xít của quốc gia – Ứng xử thông minh với thời tiết cực đoan

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *