Sun. Apr 14th, 2024


Tỉnh  Bà Rịa-Vũng Tàu đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 23 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư thu hút là hơn 62.345 tỷ đồng, đạt 90,82% so với kế hoạch năm 2024; tăng gấp 6,88 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong số đó, có 13 dự án FDI với tổng vốn đầu tư thu hút hơn 1.556 triệu USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25 nghìn tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2024, trên địa bàn tỉnh có 1.156 dự án đầu tư của doanh nghiệp còn hiệu lực; trong đó, có 465 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 33,1 tỷ USD và 691 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 397.089 tỷ đồng.

Kết quả thu hút đầu tư cho thấy, quy hoạch tỉnh, với mục tiêu và tầm nhìn dài hạn, việc tổ chức không gian lãnh thổ phù hợp, bước đầu đã có tác động tích cực đối với thu hút đầu tư, nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 13 KCN đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng. Hết năm 2023, tỉnh cấp mới chủ trương đầu tư 30 dự án, lũy kế đến ngày 15/12/2023, các KCN của tỉnh có 570 dự án đầu tư còn hiệu lực. Trong đó, nguồn vốn trong nước 286 dự án, tổng trị giá hơn 141 ngàn tỷ đồng và hơn 1 tỷ USD; đầu tư nước ngoài 284 dự án, vốn 13,855 tỷ USD. Trong đó, có nhiều dự án lớn từ Thái Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản… Tổng diện tích đất thuê khoảng 3.425ha, đạt tỷ lệ lấp đầy số KCN đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng 66,63%.

Năm 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu thu hút 2 tỷ USD vốn đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nước và 20.650 tỷ đồng từ vốn đầu tư từ doanh nghiệp trong nước.

Để đạt được mục tiêu, tỉnh tiếp tục tập trung triển khai giải pháp quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, với mục tiêu tạo môi trường, hệ sinh thái kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, tỉnh chú trọng phát triển hệ thống giao thông kết nối vùng và nội tỉnh.

Đồng thời, tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện 46 dự án trọng điểm theo lộ trình kế hoạch đề ra của các cơ quan chủ trì và kế hoạch của Ban Chỉ đạo 46. Đồng thời, triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2024; tổ chức Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với xúc tiến đầu tư năm 2024…

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển với tầm nhìn dài hạn, tỉnh tổ chức không gian phát triển theo 4 vùng chức năng, tập trung vào 3 trục kinh tế động lực, cùng với định hướng phát triển theo Nghị quyết 24-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị, tỉnh tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư vào các nhóm ngành kinh tế trụ cột, với 92 dự án đã xác định danh mục ngành nghề, lĩnh vực; địa điểm đầu tư.

Cụ thể, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp năng lượng (bên ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp) với 21 dự án; phát triển cảng biển, logistics 6 dự án; phát triển du lịch 23 dự án; phát triển đô thị, nhà ở và các ngành dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao…36 dự án; phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng, quốc gia 4 dự án; phát triển nông nghiệp công nghệ cao 2 dự án.

Trong các năm tiếp theo, tùy theo tình hình phát triển, sự quan tâm của các nhà đầu tư, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án xúc tiến đầu tư, bảo đảm phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển trong quy hoạch tỉnh; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo quy hoạch tỉnh.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *