Fri. Feb 23rd, 2024


Cập nhật: 09:16ngày04/02/2024

Chưa đầy hai tiếng, kẻ mặc áo xe ôm công nghệ thực hiện liên tiếp hai vụ trộm xe máy ở Bắc Từ Liêm và Gia Lâm (Hà Nội).

Giả xe ôm công nghệ, trộm nhiều xe máy, ngày cận Tết

 

 

 

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *