Fri. Feb 23rd, 2024


Nhằm hỗ trợ khách hàng vay vốn ưu đãi để đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế tại địa phương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh và Chi nhánh Bắc Nam Định triển khai gói tín dụng 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, đối tượng cho vay là các khách hàng cá nhân vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP từ 3-5 sao (sản phẩm thực phẩm, đồ uống, sản phẩm từ dược liệu, thủ công mỹ nghệ). Chương trình bắt đầu từ 1-2 đến hết năm 2024 (hoặc đến khi hết quy mô chương trình). Lãi suất ưu đãi thấp hơn tối đa 2%/năm so với sàn lãi suất cho vay của Agribank.

Để được thụ hưởng gói vay ưu đãi trên, các khách hàng phải đủ điều kiện: Không có nợ nhóm 2 tại Agribank và các tổ chức tín dụng khác tại thời điểm thẩm định; không có nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, nợ bán tại các tổ chức tín dụng trong 1 năm gần nhất; đồng ý để Agribank nơi cho vay tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiền gửi khác mở tại Agribank để thu hồi nợ vay. Trong thời gian khách hàng vay, giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao hết hiệu lực, khách hàng cam kết với Agribank nơi cho vay bổ sung cấp lại giấy chứng nhận trong thời hạn tối đa 3 tháng kể từ ngày hết hiệu lực./.

Đức ToànBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *