Fri. Feb 23rd, 2024


Theo kế hoạch dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra vào tháng 6.

Để chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.

img_2642.jpeg
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội.

Thời điểm này, bên cạnh việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà trường trong việc tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh bảo đảm đáp ứng tốt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của đề thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề ra 5 giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu thành lập ban chỉ đạo thi các cấp nhằm huy động cả hệ thống chính trị nhập cuộc trong công tác tổ chức kỳ thi; xây dựng kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ bảo đảm “chặt chẽ từng khâu, rõ việc từng người”.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi.

Thứ ba, tăng cường phổ biến học tập quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi; tiếp tục phối hợp hiệu quả với công an, thanh tra thành phố tập huấn nghiệp vụ về thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn gian lận thi cử, nhất là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để nhận được sự đồng thuận trong nhân dân; phổ biến, quán triệt kỹ quy chế thi cho thí sinh; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức cho thí sinh.

Thứ năm, chú trọng việc lựa chọn cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi, nhất là với các khâu trọng yếu như in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của thành phố Hà Nội đã được tổ chức thành công. Toàn thành phố không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế thi; số thí sinh vi phạm quy chế giảm nhiều so với năm 2022. Tỷ lệ tốt nghiệp chung của thành phố đạt 99,56%, xếp vị trí thứ 16 (nếu tính số thí sinh tự do thì xếp thứ 17), tăng 11 bậc so với năm 2022. Có 154 cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Học sinh thành phố đạt 1.232 điểm 10, tăng gấp 3,35 lần do với năm 2022.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *