Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm lên tới 29,8 điểm

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm lên tới 29,8 điểm

Ngày 8/7, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn tuyển sinh sớm vào các trường đại học phổ thông năm 2024.

Sinh viên 2 trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: MH

Theo đó, cách sử dụng kết quả bài kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Sư phạm Hà Nội: Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Giáo dục Lịch sử (23,93 điểm). Tiếp theo là Sư phạm tiếng Anh (23,52 điểm) và Giáo dục công dân (23,09 điểm). Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Việt Nam học (19 điểm).

Về sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá năng lực và điểm thi năng lực tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm Hà Nội: chỉ có 2 chuyên ngành là giáo dục thể chất (27,85 điểm) và giáo dục mầm non (20 điểm).

Cách sử dụng học bạ THPT (bảng điểm): Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành sư phạm văn học (29,80 điểm). Tiếp theo là giáo dục toán (29,3 điểm), giáo dục tiếng Anh (29,58 điểm). Theo cách xét tuyển này, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là khoa học vật liệu (19,70 điểm).

Sử dụng phương pháp kết hợp kết quả học tập phổ thông (học bạ) với điểm thi năng khiếu, ngành Giáo dục Mầm non đạt 25,71 điểm, ngành Giáo dục thể chất đạt 25,12 điểm và ngành Giáo dục thể chất đạt 25,12 điểm.

GDVN_DHSPHN2 - copy.png

Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: MH

Theo phương thức xét tuyển cụ thể, chi tiết điểm chuẩn các ngành xét tuyển sớm như sau:

6de524d039544f318ad7553c4220254e8oFeUqu4XSOuBnUv-0.jpg
6de524d039544f318ad7553c4220254e8oFeUqu4XSOuBnUv-1.jpg

đằng kia:

– PT402: Sử dụng kết quả bài kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm Hà Nội.

– PT500: Sử dụng kết quả bài kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội cũng như điểm kiểm tra năng lực chuyên môn các ngành giáo dục mầm non, thể dục, thể thao quản lý.

– PT200: Sử dụng học bạ phổ thông (học bạ).

– PT406: Sử dụng học bạ (học bạ) THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu trong các lĩnh vực giáo dục mầm non, thể dục, thể thao và quản lý thể dục thể thao.

hương vị mộc mạc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *