Nếu Quốc hội “nhấn nút”, luật đất đai sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 1/8

Nếu Quốc hội “nhấn nút”, luật đất đai sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 1/8

Chiều 13/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Quản lý bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng…

Chính phủ đề xuất đưa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/8/2025 thay vì ngày 1/1, báo cáo cho biết.

Chính phủ tin rằng, việc sớm thực hiện Luật Đất đai sẽ giúp giải phóng nguồn lực, kích thích tiềm năng, phát huy tối đa giá trị của tài nguyên đất đai, đáp ứng nguyện vọng, nguyện vọng của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Chiều 13/6, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Ngoài ra, nhiều chính sách trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cũng có thể được thực hiện ngay mà không cần giải thích chi tiết, chẳng hạn như các chính sách như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chuyển tiền sử dụng đất để cải tạo dự án đầu tư. . Tái phát triển chung cư, dự án xây dựng nhà ở xã hội; chủ đề, điều kiện về chính sách nhà ở xã hội…

Căn cứ quy định chuyển tiếp của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá tác động của các vấn đề có thể xảy ra.

Chính phủ cũng giao cơ quan xây dựng phương án phù hợp trong luật này để bảo đảm không gặp khó khăn, trở ngại trong việc quản lý thị trường đất đai, nhà ở, bất động sản nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân tham gia đất đai, nhà ở; và quan hệ thị trường bất động sản.

Về tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật nêu trên, Chính phủ khẳng định các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật này có đủ cơ sở để bảo đảm tiến độ, chất lượng thi hành khi các luật này có hiệu lực từ Tháng tám. 1.

Khi xem xét nội dung này, UB Kinh tế chỉ ra rằng đối với những luật mới được thông qua chưa có hiệu lực thì việc sửa đổi sẽ có hiệu lực trước 5 tháng, đồng thời còn nhiều nội dung mới, quan trọng, phức tạp, có ảnh hưởng lớn cần được xem xét. được cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Nếu Quốc hội nhấn nút, luật đất đai có thể có hiệu lực ngay từ 1/8 - 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (Ảnh: Hồng Phong).

Tóm tắt nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định thông qua luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Nhà ở và các quy định khác. Luật bất động sản, luật tổ chức tín dụng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các bộ, ủy ban, địa phương ban hành văn bản hướng dẫn bảo đảm chất lượng, tiến độ, chuẩn bị đầy đủ cho việc triển khai luật vào ngày 1/1. /8; Rà soát kỹ lưỡng các điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ và khả thi.

Hơn nữa, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh không được tạo khoảng trống pháp lý và không được phép tiêu cực, trục lợi chính sách, hợp pháp hóa các hoạt động trái pháp luật hoặc lợi ích nhóm liên quan đến sửa đổi dự luật.

Ngoài ra, việc thay đổi luật không được gây vướng mắc, ùn tắc, khó khăn cho địa phương, người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển…

Thủ tướng yêu cầu Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến ​​của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan giám sát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật, trình Quốc hội.

Ủy ban Kinh tế được giao phối hợp với Ủy ban Pháp luật và các cơ quan thanh tra chính thức trình luật lên Quốc hội xem xét, quyết định thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *