Kiểm tra kê khai tài sản với 115 quan chức Bộ Chính trị Trung ương và Ban Bí thư Quản lý

Kiểm tra kê khai tài sản với 115 quan chức Bộ Chính trị Trung ương và Ban Bí thư Quản lý

Chiều 13/6, Liang Qiang, Ủy viên Thường vụ Ban Bí thư Trung ương, cùng với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ kể từ khi khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Chu, Giám đốc Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Duy Ngọc cùng nhiều lãnh đạo, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham dự cuộc họp.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu kỷ luật 16 đảng viên

Ông Chen Wenrong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung lãnh đạo, hướng dẫn các tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Trong đó, cũng có nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, tồn đọng. được phát hiện và giải quyết triệt để, hoặc phát hiện những vụ việc mới có tính chuyên môn cao, vụ việc có tính chuyên môn cao cũng được kiểm tra, xử lý kịp thời.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương xử lý kỷ luật 16 đảng viên; đồng thời đề nghị Bộ Chính trị xử lý kỷ luật 14 đảng viên và 23 tổ chức đảng, trong đó có 26 ủy viên Trung ương Đảng và nguyên ủy viên Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư 132 đảng viên và 20 tổ chức đảng bị kỷ luật; đề nghị Ban Bí thư thành lập 2 đoàn để giải quyết việc xử phạt 2 đảng viên…

Chen Wenlong, phó chủ tịch điều hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã báo cáo tại cuộc họp làm việc. Nguồn ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thanh tra 78 tổ chức đảng và 23 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý kỷ luật 43 tổ chức đảng và 100 đảng viên; xử lý theo thẩm quyền 156 tổ chức đảng và 371 đảng viên; các tổ chức đảng cấp cao phải truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và xử lý kỷ luật đối với 118 tổ chức đảng và 359 đảng viên.

Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ như thanh tra, giám sát, xử lý kỷ luật, kiểm tra kho bạc đảng của 82 tổ chức đảng; giám sát đặc biệt 47 tổ chức đảng và 88 đảng viên; xem xét, giải quyết các báo cáo của 9 đảng viên và 1 tổ chức đảng theo đúng quy định; thủ tục tố tụng kỷ luật đảng đối với 29 đảng viên đã được giải quyết.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của 115 cán bộ do Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý. Qua thanh tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã áp dụng nhiều hình thức xử lý khác nhau đối với 161 tổ chức đảng và 417 đảng viên.

Các nội dung kiểm tra trọng tâm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương bao gồm việc quản lý, sử dụng đất đai, nguồn lực, vốn, tài sản nhà nước; việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; “Kế hoạch phát triển sinh thái” của Công ty TNHH Progressive International (AIC) và các dự án/gói thầu mua sắm tài sản, thiết bị AIC do các doanh nghiệp trong “hệ thống” thực hiện; những sai phạm liên quan đến Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát…

Tập trung thanh tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật tại Phúc Sơn, Thuận An, Cục Công thương…

Liang Qiang, Ủy viên Thường vụ Ban Bí thư, hoàn toàn khẳng định những kết quả tích cực của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các Ủy ban Kiểm tra các cấp đã được hoàn thành, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả không ngừng được nâng cao. .

Trong số đó, điều đáng chú ý là có rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Kết quả quan trọng của công tác thanh tra, giám sát đã góp phần sớm cảnh báo, răn đe, ngăn chặn, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và hiện tượng tham nhũng tiêu cực của tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Về bước công tác tiếp theo, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Kiểm tra Trung ương tập trung nghiên cứu, tổng kết công tác thanh tra, giám sát Điều lệ Đảng và thực hiện kỷ luật Đảng, phục vụ công tác sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật. Điều lệ Đảng.

Liang Qiang-UBKTTU
Liang Qiang, Ủy viên thường trực Ban Bí thư. Nguồn ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban kiểm soát các cấp phải thực hiện công việc một cách chủ động, toàn diện, tận tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra những nơi có vấn đề phức tạp, “điểm nóng”, những khu vực, khu vực dễ xảy ra vi phạm, những tồn tại, tồn tại và giám sát việc chấn chỉnh. . xã hội.

Đồng thời, tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát những cán bộ, đảng viên sa sút, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm nội quy đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vi phạm luật pháp quốc gia, những hành vi mà đảng viên không được phép làm và làm gương trách nhiệm.

Thường trực Ban Bí thư cũng ghi nhận và tận tình thực hiện các kết luận của Tổng Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phòng, chống hiện tượng tiêu cực tham nhũng, nhất là trong các vụ việc, vụ việc do Ban Chỉ đạo giám sát, tập trung kiểm tra, kịp thời, nghiêm minh. xử lý các tổ chức đảng, tổ chức đảng có vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh cần xử lý triệt để các trường hợp vi phạm của Công ty AIC và Hệ sinh thái AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An cũng như việc phát sinh các vụ việc mới.

Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có “khu vực cấm đi”, “ngoại lệ”. Thay vào đó, phải dựa trên tinh thần nhân đạo “chữa bệnh, cứu sống”. tổ chức thấy những sai phạm, khuyết điểm được khắc phục, khắc phục, tiến bộ và làm tốt hơn.

Phát huy những nhân tố tích cực mới, bảo vệ công lý, bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám nhận trách nhiệm.

Ngoài ra, Thường trực Ban Bí thư cũng kêu gọi tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác thanh tra, giám sát của Đảng với các công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra và các công tác khác.

Tăng cường sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương các cấp, đặc biệt là xử lý các vụ án lớn, phức tạp.

Bên cạnh việc thường xuyên chú trọng xây dựng, kiện toàn và hoàn thiện tổ chức của Ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Ban Bí thư cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra thực sự trung thực, dũng cảm chịu trách nhiệm, dám đấu tranh, có đạo đức gương mẫu. Chất lượng, lối sống, chuyên môn về kỹ năng chuyên môn, nhiệt tình, tận tâm và trách nhiệm với công việc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, giám sát.

Liang Qiang-UBKTTU
Chen Jinzhu, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nguồn ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chen Jinxiu, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chấp nhận sự chỉ đạo của Liang Qiang, Ủy viên Thường vụ Ban Bí thư Trung ương, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tổ chức nhiệm vụ thanh tra, tiến hành thanh tra hàng năm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ phối hợp, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, đặc biệt là công tác đánh giá nhân sự…

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung thanh tra các hành vi vi phạm kỷ luật, nhất là tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các hành vi vi phạm điều cấm, trách nhiệm của đảng viên. Đi đầu làm gương, vi phạm đường lối, quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nổi bật trong xã hội và sự giám sát, chỉ đạo tiêu cực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương;


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *