Giới thiệu chữ ký của tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long

Giới thiệu chữ ký của tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long

Phó Thủ tướng Lê Thanh Long là một trong 4 Phó Thủ tướng dưới nhiệm kỳ Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Trinh từ 2021-2026.

Ngày 6/6, ông được tổng thống bổ nhiệm làm phó thủ tướng. Trước đó, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy có 468/469 đại biểu Quốc hội thông qua (chiếm 96,10% tổng số đại biểu Quốc hội).

Chữ ký của tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long (Nguồn ảnh: VGP).

Với sự hội nhập này, ban lãnh đạo Chính phủ hiện nay gồm có Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 Phó thủ tướng: Lim Khải, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và Lê Thanh Long.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính của Chính phủ Việt Nam đã ký quyết định giao nhiệm vụ cho Phó Thủ tướng.

Trong đó, tân Phó Thủ tướng Lê Thanh Long được giao giám sát, chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Lê Thanh Long sẽ kiêm nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho đến khi cấp có thẩm quyền hoàn thành nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2021 đến năm 2026 theo quy định.

Ông Lê Thành Long sinh năm 1963, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Tiến sĩ Luật, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 12 và 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15.

Ông Long là chuyên viên của Bộ Tư pháp, có thời gian ngắn làm thư ký cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sau đó giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, Giám đốc một vụ của Bộ Tư pháp.

Ông Lang còn học thạc sĩ luật tại Đại học Calgary, Canada; tiến sĩ luật tại Đại học Nagoya, Nhật Bản và sau đó trở thành Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào cuối năm 2011.

Ba năm sau, ông được điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tháng 10/2015, ông Long trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Từ tháng 4/2016 cho đến khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp (và từ ngày 1/2/2019 là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *