Quốc hội có bổ sung nhân sự làm việc và phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Công an? – Bản tin BBC Việt Nam

Quốc hội có bổ sung nhân sự làm việc và phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Công an? – Bản tin BBC Việt Nam

Nguồn hình ảnh, những hình ảnh đẹp

Ảnh chụp, Có tin Đại hội 15 sẽ đưa công tác nhân sự vào kỳ họp thường kỳ 7

Ngày 3/6, Văn phòng Quốc hội thông báo Quốc hội sẽ tổ chức một phiên họp riêng để xem xét và biểu quyết về việc điều chỉnh kế hoạch kỳ họp thứ bảy. Từ đó, “Da Tuan Tuan Bao” đăng tải thêm thông tin bổ sung về công tác nhân sự.

Bài viết trên báo Big Doãn Kết có tựa đề “Quốc hội bổ sung công tác nhân sự vào chương trình nghị sự kỳ họp thứ 7” đã biến mất khỏi website.

Thông tin tương tự đã được đăng trên trang New Paper, nhưng liên kết tới bài viết sau đó đã bị xóa.

Tuy nhiên, một website thuộc Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông vẫn có thông tin này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *