Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an quyết định các biện pháp đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an quyết định các biện pháp đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp

Chiều 3/6, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp tục tổ chức thảo luận tại hội trường. bảo vệ Ôn tập. Luật này hết hạn cảnh sát Chủ trì công tác soạn thảo.

Trước phiên thảo luận, Bộ Công an đã có báo cáo nghe, giải trình ý kiến ​​của đoàn Quốc hội về các dự án luật nêu trên.

Dự thảo Luật An ninh sửa đổi đề xuất nhiều nội dung mới so với quy định hiện hành.

Những tình huống nào được gọi là trường hợp khẩn cấp?

Theo quy định tại dự thảo, Bộ Công an có quyền quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm phù hợp đối với các đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 10 Luật An ninh.

Một số ý kiến ​​cho rằng cần nghiên cứu để xác định trường hợp nào là trường hợp khẩn cấp, xác định tiêu chuẩn, quy định rõ ràng trong luật để đảm bảo tính nghiêm minh.

Bộ Công an nhận định, trong công tác an ninh luôn có nhiều yếu tố bất ổn, khó lường; ngoài việc đảm bảo an toàn, an ninh, lực lượng cảnh vệ còn tích cực phục vụ công tác đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp với từng đối tượng (thường trong phạm vi và thời gian được xác định phù hợp nhất) căn cứ vào tình hình an ninh, trật tự tại từng thời điểm và hoàn cảnh cụ thể.

Để bảo đảm nghiêm minh, dự thảo luật hạn chế rõ ràng các tình huống khẩn cấp mà Bộ trưởng Bộ Công an có thể quyết định áp dụng các biện pháp công an, cụ thể là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm đối ngoại.

Bộ Công an nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan công an còn thực hiện công tác an ninh đối với các đối tượng khác không quy định tại Điều 10 “Luật An ninh” và giải quyết kịp thời những vấn đề thực sự cần thiết, cần thiết. Các Bộ, ban, ngành và Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay chưa có vấn đề lạm dụng quyền lực.

Bộ Công an cũng khẳng định dự thảo đề xuất sẽ không tạo ra tiền lương hay nguồn tài chính như trên thực tế đã và đang thực hiện trên cơ sở mức lương và tài chính hiện hành.

Sau khi tiếp thu ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội, Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan quy định rõ các tình huống khẩn cấp để thực hiện biện pháp bảo đảm đối với các đối tượng không quy định tại Điều 10 của “Luật An ninh”, bao gồm: theo yêu cầu: của người phụ trách hoặc người phụ trách cơ quan trung ương. chính quyền địa phương và đại sứ quán các nước.

Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công an quyết định các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh 2

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 khai mạc sáng 3/6

Hợp pháp hóa kiểm soát truy cập ở một số lĩnh vực chính

Trong quá trình lấy ý kiến ​​dự thảo luật, một số đại biểu đề xuất xem xét giữ nguyên luật hiện hành về các biện pháp an ninh trong các lĩnh vực trọng điểm.

Khi giải thích nội dung này, Bộ Công an cho biết, dự thảo luật bổ sung ứng dụng vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Phủ Chủ tịch, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, TP Hà Nội, tất cả đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của công tác an ninh.

Tóm tắt tình hình thực hiện “Luật An ninh” năm 2017 cho thấy Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Phủ Chủ tịch, Quảng trường Ba Đình, Tượng đài Liệt sỹ, Anh hùng phố Bắc Sơn… là những địa bàn trọng điểm. Những người cảnh giác này phải đối mặt với những rủi ro an ninh đáng kể nếu không thực hiện các biện pháp kiểm tra và kiểm soát người, đồ vật và phương tiện ra vào khu vực.

Trên thực tế, trong những năm gần đây, lực lượng Công an đã phải có biện pháp kiểm tra, kiểm soát người, đồ vật, phương tiện ra vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu di sản Phủ Chủ tịch và quận Ba Đình. Quảng trường và Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phố Beishan để đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các khu vực này.

Đồng thời, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý ngay các hành vi phá hoại mang chất nổ, vật liệu dễ cháy, dụng cụ, phương tiện nguy hiểm… đến các địa bàn trọng điểm nêu trên.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *