Bộ trưởng Đặng Quốc Thanh lần đầu trả lời chất vấn

Bộ trưởng Đặng Quốc Thanh lần đầu trả lời chất vấn

Sáng 4/6, ông Đặng Quốc Thanh trả lời chất vấn tại Quốc hội lần đầu tiên sau hơn một năm kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Đặng Quốc Thanh báo cáo đại biểu Quốc hội về công tác quản lý, phát triển và bảo vệ tài nguyên biển của đất nước; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước và các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước;

Ông Khánh cũng sẽ giải đáp các câu hỏi về tài nguyên khoáng sản là giải pháp cho việc nghiên cứu, thăm dò, khai thác và sử dụng vật liệu xây dựng, tài nguyên, khoáng sản quý hiếm.

Trong báo cáo gửi các đại biểu trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, phát triển kinh tế biển và công tác quản lý, phát triển tài nguyên biển của Việt Nam còn nhiều bất cập.

Không gian biển chưa được sử dụng hiệu quả, vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế chưa được nâng cao. Việc đưa ra một số cơ chế, chính sách còn chậm, ảnh hưởng đến công tác quản lý. Cơ cấu công nghiệp, nghề nghiệp chưa hợp lý, liên kết vùng giữa các vùng biển, ven biển và nội địa còn thiếu và bất cập.

Đặng Quốc Thanh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. hình ảnh: phương tiện truyền thông quốc hội

Xây dựng cơ sở hạ tầng dọc bờ biển và vùng ven biển chưa đồng bộ. Nguồn nhân lực, tài chính, kỹ thuật khan hiếm, yếu kém và kém cạnh tranh. Đồng thời, tình trạng ô nhiễm môi trường biển, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xói lở bờ biển diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi. Các hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản bị suy giảm.

Nguyên nhân chủ yếu là do cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp chưa hiểu hết vai trò, vị thế của đại dương. Công tác quản lý biển, đảo của nước ta còn nhiều bất cập.

Hệ thống quy hoạch đất, biển, không khí nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái chưa thống nhất. Nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực, lĩnh vực kinh tế biển chưa đáp ứng yêu cầu. Chính sách hướng tới các chuyên gia tài nguyên biển và môi trường chưa phù hợp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ sửa đổi Luật Tài nguyên và Môi trường biển và hải đảo để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển và sử dụng tài nguyên. Bộ cũng tiếp nhận, hoàn thiện và trình Quốc hội về Quy hoạch không gian biển quốc gia; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch và bảo đảm có hiệu lực ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ cũng nỗ lực đạt được sự hiện đại hóa và cạnh tranh hiệu quả trong quản lý biển; đảm bảo sự phối hợp lợi ích giữa các khu vực ven biển và không ven biển, phát triển và bảo vệ. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển sẽ tích hợp cơ sở dữ liệu của nhiều bộ, ủy ban và địa phương để cập nhật và chia sẻ dữ liệu một cách trơn tru.

Bộ cũng chỉ định các cơ quan chuyên môn tăng cường trang thiết bị, mạng lưới giám sát radar biển; đánh giá khả năng chịu đựng của môi trường biển và xây dựng các cơ sở thu gom, xử lý chất thải nguy hại, nước thải, rác thải sinh hoạt tại các vùng ven biển, hải đảo.

Bộ cũng cam kết giám sát và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, sử dụng trái phép tài nguyên biển cũng như tình trạng ô nhiễm, suy thoái và hủy hoại tài nguyên biển.

Vào lúc 14h30 cùng ngày, Quốc hội đã tổ chức chất vấn về loạt vấn đề thứ hai trong lĩnh vực công thương. bộ trưởng công thương Nguyễn Hồng Điền sẽ giải đáp các câu hỏi về quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử và xây dựng các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, thúc đẩy thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA), tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh thế giới. tiếp tục biến động khó lường.

Người phụ trách sở công thương cũng giải thích về việc thực hiện chính sách, pháp luật để phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp máy móc, đặc biệt là phục vụ nông, lâm, chế biến thủy sản và phát triển nông nghiệp.

Phiên 7 và 15 sẽ diễn ra từ sáng 4/6 đến trưa 6/6, kéo dài 2,5 ngày.


núi và sông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *