Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp

Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp

Chiều 3/6, Quốc hội thảo luận dự thảo luật sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của pháp luật tại hội trường. luật bảo vệ.

Về phía vệ sĩ, nhiều ý kiến ​​thống nhất bổ sung thêm các chức danh sau: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang làm nhiệm vụ.

Đại diện Quốc hội Vũ Hồng Luyan (đoàn Hưng Yên) cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung nhân sự cảnh vệ nhằm nhanh chóng thể chế hóa các quy định của Đảng, đặc biệt là kết luận số 35 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về chức danh, danh sách lãnh đạo . Bảo đảm thống nhất, công bằng, minh bạch về chức danh, chức vụ, hệ thống, chính sách của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Đại diện Vũ Hồng Luyan cho biết: “Việc bổ sung 3 chức danh, chức vụ nêu trên phù hợp với tính chất, tầm quan trọng của các chức danh này trong hệ thống chính trị”.

Đại diện Quốc hội Việt Nam Lê Nhật Thành (đoàn Hà Nội) phát biểu chịu đựng Việc xây dựng dự thảo luật nhằm thể chế hóa đường lối, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn.

Về bổ sung quy định về áp dụng biện pháp an ninh đối với các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật An ninh, đoàn Hà Nội thống nhất bổ sung quy định tại dự thảo luật về áp dụng biện pháp an ninh đối với các trường hợp không thuộc diện được cảnh sát bảo vệ: bảo vệ tổ quốc. an ninh, bảo đảm trật tự an ninh xã hội, bảo vệ các trường hợp khẩn cấp về ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Công an Quyết định thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp cho các thực thể không thuộc phạm vi điều chỉnh của điều này.

“Công tác bảo vệ luôn có nhiều yếu tố bất ổn, khó lường, ngoài việc đảm bảo an toàn, an ninh cho lực lượng bảo vệ còn tích cực phục vụ công tác đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đại diện Lê Nhật Thành cho biết: “Tùy từng thời điểm, tình hình cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp.

Đoàn Hà Nội cũng nêu rõ, thực tế bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt là công tác an ninh đòi hỏi phải có những quy định linh hoạt trong pháp luật để có điều chỉnh kịp thời.

Trên thực tế, để giải quyết kịp thời nhu cầu thực tế hoặc theo yêu cầu của các bộ, cơ quan, ngành, đại sứ quán nước ngoài ở ngoài Việt Nam, lực lượng công an đã triển khai công tác canh gác đối với nhiều đối tượng khác không thuộc diện bảo vệ theo quy định tại Điều 10. . quy định của pháp luật hiện hành.

Thống kê của cơ quan soạn thảo cho thấy, từ năm 2018, Bộ Công an đã triển khai công tác trực đối với 57 nhóm không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ nghĩa vụ để kịp thời giải quyết nhu cầu thực tế của trụ sở các Ủy ban Quốc hội. Cả Bộ Tư lệnh Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lẫn Bộ Tư lệnh Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều không phải là địa bàn trọng điểm, nhưng trước yêu cầu đảm bảo an ninh công cộng, Bộ Công an vẫn triển khai một số biện pháp bảo vệ phù hợp.

Trong quá trình triển khai gần đây, không phát sinh tình trạng lạm quyền. Người chịu trách nhiệm ra quyết định áp dụng biện pháp cảnh báo trong các trường hợp trên là Bộ trưởng Bộ Công an. Vì vậy, cần phải có những quy định cụ thể trong pháp luật để bảo đảm khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ.

Theo Bộ Công an, việc thực hiện nhiệm vụ này “sẽ không phát sinh tiền lương hay nguồn tài chính” như trên thực tế đã và đang được thực hiện trên cơ sở tiền lương và tài chính hiện hành.

Sau khi tiếp thu ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội, Bộ Công an cùng với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và các cơ quan liên quan xác định rõ các trường hợp khẩn cấp.

Cụ thể, Bộ Công an căn cứ đề nghị của người đứng đầu cơ quan trung ương, người đứng đầu cơ quan nhà nước ở địa phương, quyết định áp dụng các biện pháp cảnh giác thích hợp đối với các đối tượng không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 10 của Luật Cảnh giác. chính quyền và các đại sứ quán nước ngoài.

Bộ Công an nêu rõ, tuy bổ sung khoản 6 vào Điều 10 Luật An ninh nhưng khoản 5 và 10 Luật An ninh vẫn cần thiết vì quy định này đã được Chính phủ báo cáo với cơ quan công an. Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung các chủ đề an ninh theo hướng ổn định.

Vào cuối cuộc thảo luận, Thượng tướng Chen Guotao ——Thứ trưởng phụ trách Bộ Công an thay mặt cơ quan soạn thảo cho biết, trong quá trình soạn thảo, sửa đổi, hoàn thiện dự thảo luật, cơ quan soạn thảo đã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành nghiên cứu, điều tra thực tiễn, tìm hiểu. từ kinh nghiệm quốc tế, đánh giá tác động, xây dựng dự thảo luật Đề xuất nội dung, quy định làm cơ sở đảm bảo tính khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tế;

Thượng tướng Chen Guotao Ông cũng cho biết sẽ cẩn thận lắng nghe ý kiến ​​đầy đủ và đầy đủ, hoàn thiện dự thảo luật, sau đó trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Luân Dũng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *