Nghệ An sẽ có tới 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghệ An sẽ có tới 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng – Ảnh: GIA HÀN

Sáng 31/5, Quốc hội Việt Nam đã nghe dự thảo nghị quyết do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề xuất về thí điểm thực hiện bổ sung cơ chế, chính sách phát triển tỉnh. Ngee Ann.

Tỉnh Nghệ An xây dựng nhiều chính sách đặc thù

Theo đó, dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định tổng cộng 14 chính sách thuộc 4 nhóm lĩnh vực.

Bao gồm quản lý tài chính – ngân sách quốc gia (4 chính sách), quản lý đầu tư (6 chính sách), quản lý đô thị, tài nguyên rừng (2 chính sách), cơ cấu tổ chức và nhân sự (2 chính sách).

Điều đáng chú ý là số lượng Phó Chủ tịch trong dự thảo nghị quyết về chính sách của UBND tỉnh Nghệ An không quá 5 người.

Trước đây, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng phó chủ tịch ở các tỉnh cấp 1 như tỉnh Nghệ An không quá 4.

Ngoài ra, dự thảo nghị quyết đề xuất cho phép HĐND TP Vinh thành lập 3 ủy ban gồm Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế – Ngân sách và Ủy ban Văn hóa – Xã hội.

Không quá 1 Phó Chủ tịch và không quá 8 đại diện chuyên trách của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh. Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh không quá 4.

Nghị quyết số 98/2023/QH15 của TP.HCM cũng triển khai chính sách tương tự đối với TP.Thủ Đức.

Trong đó, Nghệ An đề xuất quy định cụ thể về việc UBND TP Vinh gồm 3 ủy ban là UB Pháp luật, UB Kinh tế – Ngân sách và UB Văn hóa – Xã hội để áp dụng đối với TP Vinh.

Ngoài ra, dự thảo còn khuyến nghị Nghệ An bố trí thêm 50% vốn đầu tư của chính phủ Cung cấp bổ sung nguồn ngân sách trung ương có mục tiêu cho các địa phương.

Điều này phù hợp với những nguyên tắc, chuẩn mực, quy phạm được nêu trong các nghị quyết của Đại hội đồng. ủy ban thường vụ quốc hội Về nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức phân bổ vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Mục đích là đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An.

Điều này có nghĩa là Ontario có thêm một phó thống đốc

Khi xem xét các nội dung liên quan đến đề xuất hạn chế số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xuống còn 5 người, Chủ tịch UB Tài chính – Ngân sách Lê Quang Muang cho rằng, việc này liên quan đến chủ trương tinh giản nhân sự, giảm cấp phó. theo nghị quyết của trung ương Khía cạnh chính trị.

Vì vậy, chủ trương này đã được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với cơ sở chính trị này, UB Tài chính – Ngân sách đã đồng ý với dự thảo nghị quyết.

Ông Mạnh cũng cho biết, dự thảo chủ trương khuyến nghị HĐND TP Vinh thành 3 Ủy ban của HĐND, với không quá hai phó chủ tịch, 8 ủy viên chuyên trách và không quá hai ủy viên HĐND. Ủy ban. Hơn 4 phó chủ tịch. Nội dung này đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Mạnh cho biết, đa số ý kiến ​​của UBND và Ủy ban pháp luật cho rằng TP Vinh đang mở rộng địa giới các đơn vị hành chính nên dự kiến, 4 xã thuộc thị trấn Cửa Lò và huyện Nghi Lộc sẽ được sáp nhập vào TP. Vinh.

Sau khi mở rộng, khối lượng công việc sẽ tăng lên và cơ cấu quản lý cần được củng cố.

Đồng thời, để đạt được mục tiêu phát triển Thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ và là một trong những thành phố lớn của cả nước, cần có chính sách cơ cấu tổ chức cụ thể cho Thành phố Vinh. Thực hiện theo chủ trương Nghị quyết số 39/2023 của Bộ Chính trị Trung ương.

Kiện toàn cơ cấu tổ chức của một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ không tăng biên chế hành chính, như việc sáp nhập thị trấn Ku Luo vào thành phố Vinh đã tinh gọn rất nhiều về cơ cấu tổ chức, biên chế.

Tuy nhiên, để có đủ căn cứ trình Quốc hội xem xét, quyết định, đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình bổ sung về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TP Vinh, đặc biệt là tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Toàn khu vực, nhất là trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị.

Mức độ phân quyền, quyền hạn được tăng lên về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và sự cần thiết phải ban hành chính sách cụ thể này đã được làm rõ.

Ngoài ra, còn bố trí hoạt động chuyên trách của đại diện Hội đồng nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và bổ sung cơ cấu tổ chức, các ban chuyên môn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *