Đặt vé máy bay Jetstar Pacific Airlines, Vietnam Airlines, Air Mekong

Rss Feed

Hotline Hà Nôi: 0916699045 -  0978.534.281 - 090.8894.234
 
Hotline HCM   : 0916699856 - 097470 4 109 - 0919.815.692

Book vé quốc tế: Book vé quốc tếThu Hà - Book vé quốc tếVăn Lâm

Book vé nội địa:Book vé nội địa Xuân Trường- Book vé nội địa Ngọc Tráng

Thông tin các hạng vé của hãng hàng không Vietnam Airlines như sau:


Giá vé máy bay nội địa:
Loại giá Hạng đặt chỗ Đổi chuyến/ngày bay1 Đổi hành trình2 Hoàn vé máy bay 3 Thời hạn dừng tối đa Hệ số cộng dăm GLP
Thương gia linh hoạt C, D Miễn phí1* Thu phí2* Thu phí3* 12 tháng 1.25/ dặm
Phổ thông linh hoạt Y, K Miễn phí1* Thu phí2* Thu phí3* 12 tháng 1.00/ dặm
Tiết kiệm linh hoạt L, M Thu phí1 Thu phí2** Thu phí3** 12 tháng 0.75/ dặm
Tiết kiệm O,R,Q Thu phí1 Thu phí2** Thu phí3** 12 tháng Không cộng dặm
Siêu Tiết kiệm E, P Không được phép Không được phép Không được phép3 12 tháng Không cộng dặm
 
Giá vé máy bay Quốc tế


Loại giá Hạng đặt chỗ Đổi chuyến/ngày bay1
Đổi hành trình2
Hoàn vé máy bay 3 Thời hạn dừng tối đa Hệ số cộng dăm GLP
Thương gia linh hoạt C, D Miễn phí Miễn phí Miễn phí 12 tháng 1.25/ dặm
Phổ thông Đặc biệt I, Z Miễn phí Miễn phí Miễn phí 12 tháng 1.00/ dặm
Phổ thông Linh hoạt Y Miễn phí Miễn phí Miễn phí 12 tháng 1.00/ dặm
Phổ thông Bán Linh hoạt W Thu phí1 Thu phí1 Thu phí1 Từ/đến Europe, Autralia, America: 6tháng.
Khác: 3tháng
0.75/ dặm
Tiết kiệm Linh hoạt S, B, H, L, M Thu phí1 Thu phí1 Thu phí1 Từ/đến Europe, Autralia, America: 3tháng
Khác: 1tháng
0.75/ dặm
Tiết kiệm T, N,
R, Q
Thu phí1 Không được phép Trước khởi hành: Thu phí1
Sau khởi hành: Không được phép
Từ/đến Europe, Autralia, America: 1 tháng
Khác: 14 ngày
- T: 0.75/dặm- N, R, Q: Không cộng dặm
Siêu Tiết kiệm E, P Không được phép Không được phép Không được phép3 Từ/đến Europe, Autralia, America: 1 tháng
Khác: 14 ngày
Không cộng dặm
 


Thời hạn dừng tối thiểu
 • Từ/đến châu Âu: 6 ngày
 • Khác: Không áp dụng
Thời hạn dừng tối đa Áp dụng như trên, trừ trường hợp giá một chiều.
Thay đổi tên Không được phép
Kết hợp giá
 • Giá vé máy bay khuyến mại đặc biệt: Không được phép
 • Các giá vé máy bay khác: Được phép. Áp dụng điều kiện chặt nhất.
1Phí thay đổi
 • Hành trình nội địa Việt Nam:
  • Phí thay đổi 1*: Trừ giai đoạn Tết nguyên đán: phí 600,000VNĐ
  • Trước ngày khởi hành ghi trên vé máy bay : 250,000VNĐ
  • Từ ngày khởi hành ghi trên vé máy bay: 500,000VNĐ
  • Kết hợp giá: Áp dụng mức phí cao nhất của các chặng thay đổi
 • Hành trình trong châu Á (trừ Úc, Nhật): Phí 20USD
 • Hành trình khác: 100USD hoặc 10.000 JPY (Đối với giá tính bằng JPY)
 • Hành trình kết hợp 1/2 giá vé máy bay khứ hồi: Áp dụng mức phí loại vé khứ hồi cao nhất
 • Hành trình cộng chặng: Áp dụng mức phí cao nhất của các chặng thay đổi
2Thay đổi hành trình
 • Ngoài phí thay đổi nếu có, hành khách phải trả chênh lệch giá vé máy bay giữa hành trình mới và cũ.
   
2*Phí hay đổi hành trình 250,000VNĐ (Trừ giai đoạn Tết nguyên đán: phí 600,000VNĐ)
2**Phí hay đổi hành trình
 • Trước ngày khởi hành ghi trên vé máy bay: 250,000VNĐ
 • Từ ngày khởi hành ghi trên vé máy bay : 500,000VNĐ
3 Hoàn vé máy bay Bao gồm giá vé và các khoản thuế phí.
3*Phí hoàn vé máy bay 250,000VNĐ (Trừ giai đoạn Tết nguyên đán: phí 600,000VNĐ)
3**Phí hoàn vé hoàn vé máy bay
 • Trước ngày khởi hành ghi trên vé máy bay : 250,000VNĐ
 • Từ ngày khởi hành ghi trên vé máy bay : 500,000VNĐ
 
Đăng bài: Văn Lâm
Nguồn tin: www.vietnamairlines.com
 
Vé máy bay

Xem bản: Desktop | Mobile