Đặt vé máy bay Jetstar Pacific Airlines, Vietnam Airlines, Air Mekong

Rss Feed
 
Mua vé máy bay Vietnam Airline

Thông tin các hạng vé của hãng hàng không Vietnam Airlines như sau:


Giá vé máy bay nội địa:
Loại giá Hạng đặt chỗ Đổi chuyến/ngày bay1 Đổi hành trình2 Hoàn vé máy bay 3 Thời hạn dừng tối đa Hệ số cộng dăm GLP
Thương gia linh hoạt C, D Miễn phí1* Thu phí2* Thu phí3* 12 tháng 1.25/ dặm
Phổ thông linh hoạt Y, K Miễn phí1* Thu phí2* Thu phí3* 12 tháng 1.00/ dặm
Tiết kiệm linh hoạt L, M Thu phí1 Thu phí2** Thu phí3** 12 tháng 0.75/ dặm
Tiết kiệm O,R,Q Thu phí1 Thu phí2** Thu phí3** 12 tháng Không cộng dặm
Siêu Tiết kiệm E, P Không được phép Không được phép Không được phép3 12 tháng Không cộng dặm
 
Giá vé máy bay Quốc tế


Loại giá Hạng đặt chỗ Đổi chuyến/ngày bay1
Đổi hành trình2
Hoàn vé máy bay 3 Thời hạn dừng tối đa Hệ số cộng dăm GLP
Thương gia linh hoạt C, D Miễn phí Miễn phí Miễn phí 12 tháng 1.25/ dặm
Phổ thông Đặc biệt I, Z Miễn phí Miễn phí Miễn phí 12 tháng 1.00/ dặm
Phổ thông Linh hoạt Y Miễn phí Miễn phí Miễn phí 12 tháng 1.00/ dặm
Phổ thông Bán Linh hoạt W Thu phí1 Thu phí1 Thu phí1 Từ/đến Europe, Autralia, America: 6tháng.
Khác: 3tháng
0.75/ dặm
Tiết kiệm Linh hoạt S, B, H, L, M Thu phí1 Thu phí1 Thu phí1 Từ/đến Europe, Autralia, America: 3tháng
Khác: 1tháng
0.75/ dặm
Tiết kiệm T, N,
R, Q
Thu phí1 Không được phép Trước khởi hành: Thu phí1
Sau khởi hành: Không được phép
Từ/đến Europe, Autralia, America: 1 tháng
Khác: 14 ngày
- T: 0.75/dặm- N, R, Q: Không cộng dặm
Siêu Tiết kiệm E, P Không được phép Không được phép Không được phép3 Từ/đến Europe, Autralia, America: 1 tháng
Khác: 14 ngày
Không cộng dặm
 


Thời hạn dừng tối thiểu
 • Từ/đến châu Âu: 6 ngày
 • Khác: Không áp dụng
Thời hạn dừng tối đa Áp dụng như trên, trừ trường hợp giá một chiều.
Thay đổi tên Không được phép
Kết hợp giá
 • Giá vé máy bay khuyến mại đặc biệt: Không được phép
 • Các giá vé máy bay khác: Được phép. Áp dụng điều kiện chặt nhất.
1Phí thay đổi
 • Hành trình nội địa Việt Nam:
  • Phí thay đổi 1*: Trừ giai đoạn Tết nguyên đán: phí 600,000VNĐ
  • Trước ngày khởi hành ghi trên vé máy bay : 250,000VNĐ
  • Từ ngày khởi hành ghi trên vé máy bay: 500,000VNĐ
  • Kết hợp giá: Áp dụng mức phí cao nhất của các chặng thay đổi
 • Hành trình trong châu Á (trừ Úc, Nhật): Phí 20USD
 • Hành trình khác: 100USD hoặc 10.000 JPY (Đối với giá tính bằng JPY)
 • Hành trình kết hợp 1/2 giá vé máy bay khứ hồi: Áp dụng mức phí loại vé khứ hồi cao nhất
 • Hành trình cộng chặng: Áp dụng mức phí cao nhất của các chặng thay đổi
2Thay đổi hành trình
 • Ngoài phí thay đổi nếu có, hành khách phải trả chênh lệch giá vé máy bay giữa hành trình mới và cũ.
   
2*Phí hay đổi hành trình 250,000VNĐ (Trừ giai đoạn Tết nguyên đán: phí 600,000VNĐ)
2**Phí hay đổi hành trình
 • Trước ngày khởi hành ghi trên vé máy bay: 250,000VNĐ
 • Từ ngày khởi hành ghi trên vé máy bay : 500,000VNĐ
3 Hoàn vé máy bay Bao gồm giá vé và các khoản thuế phí.
3*Phí hoàn vé máy bay 250,000VNĐ (Trừ giai đoạn Tết nguyên đán: phí 600,000VNĐ)
3**Phí hoàn vé hoàn vé máy bay
 • Trước ngày khởi hành ghi trên vé máy bay : 250,000VNĐ
 • Từ ngày khởi hành ghi trên vé máy bay : 500,000VNĐ
 
Đăng bài: Văn Lâm
Nguồn tin: www.vietnamairlines.com
 
Tra giá vé máy bay giá rẻ các hãng hàng không

Giá vé máy bay

Kinh nghiệm mua vé máy bay

Vé máy bay

Xem bản: Desktop | Mobile