Đặt vé máy bay Jetstar Pacific Airlines, Vietnam Airlines, Air Mekong

Rss Feed
 
Jetstar tự hào mang đến cho Quý khách các lựa chọn nhiều hơn và linh hoạt hơn.
 
Khi Quý khách đặt chỗ mua vé máy bay với Jetstar Quý khách có thể lựa chọn giữa hai loại giá cơ bản là Starter và Business (hiện loại giá Business chưa áp dụng cho các chuyến bay nội địa Việt nam). Sau đó, Quý khách có thể lựa chọn thêm Hành lý ký gửi và các Gói dịch vụ ... thích hợp nhất cho chuyến đi và đảm bảo Quý khách chỉ phải trả tiền cho những gì mình cần!

Điều kiện Giá vé loại giá Starter hạng Phổ thông


Hoàn giá vé và phí cho các dịch vụ của Jestar  
 • · Không được hoàn lại.
Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định  
 • ·Không được hoàn lại/mất tiền vé. Kiểm tra hành trình của hành khách để làm thủ tục chuyến bay và lên tàu bay theo đúng thời gian.
Thay đổi ngày, giờ chuyến bay  
 • Được phép thay đổi sau khi thanh toán Phí Thay đổi áp dụng và Khoản chênh lệch Giá trong Thời hạn Thay đổi theo quy định.
Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến  
 • ·Không được phép thay đổi.
Thay đổi Tên Hành khách  
 • Được phép thay đổi sau khi thanh toán Phí Thay đổi áp dụng và Khoản chênh lệch Giá trong Thời hạn Thay đổi theo quy định.
 • · Có thể thay đổi tên cho hành khách cá nhân trong hồ sơ đặt chỗ, nhưng phải áp dụng cho tất cả các chuyến bay cho hành khách đó.
 • · Không được phép thay đổi tên đối với các vé được mua bằng điểm thưởng của hội viên theo Chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas.
Thời hạn Thay đổi và điểm liên hệ  
 • ·Các thay đổi được phép phải thực hiện trước 24 giờ so với giờ khởi hành dự kiến ban đầu
 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc tại quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay.
 • Các khoản phí có thể được thay đổi và áp dụng tại thời điểm thay đổi. Xem mục Lập kế hoạch và đặt chỗ – Thông tin giá vé máy bay tại trang chủ Jestar.com để biết các khoản phí hiện hành.
Phí Thay đổi và chênh lệch Giá vé  
 • Phí Thay đổi áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay. Các khoản phí có thể thay đổi và áp dụng tại thời điểm thay đổi. Xem mục Lập kế hoạch và đặt chỗ – Thông tin giá vé tại trang chủ Jetstar.com để biết các khoản phí hiện hành.
 • Khoản chênh lệch Giá áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay. Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng số tiền giá vé hành khách đã đặt chỗ ban đầu và có thể lớn hơn. Hành khách không được đổi thành giá vé thấp hơn. Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại tiền.
 • Khoản chênh lệch Giá là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi (bundle) đang bán vào ngày thay đổi, giá vé đó ít nhất là cùng giá vé hoặc giá vé cao hơn tiếp theo đang bán nếu không còn giá vé như vậy. Chênh lệch Giá có thể tương đối lớn.
Thay đổi Giá vé/Lợi ích và dịch vụ ưu đãi (Bundle)  
 • · Phụ thuộc vào việc thanh toán Phí Thay đổi và Khoản chênh lệch Giá áp dụng tại thời điểm thay đổi, Giá vé loại giá Starter có thể đổi thành Giá vé loại giá Starter, Giá vé loại giá Starter có thêm một số lợi ích và dịch vụ ưu đãi (Plus Bundle), Giá vé loại giá Starter có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle), Giá vé hạng Thương gia hoặc Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) đang bán.
Đặt lại chỗ  
 • · Hành khách phải đặt lại chỗ trên một chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận các đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.
Đồng tiền  
 • ·Tất cả các khoản tiền sẽ được thanh toán bằng đồng tiền hành khách đã đặt chỗ ban đầu.
Cộng điểm thưởng của hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas và Điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên  
 • · Gá vé loại giá Starter không đủ điều kiện để cộng Điểm thưởng của hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas và Điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên.
Phần thưởng Chuyến bay được Nâng hạng cho hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas  
 • · Giá vé loại giá Starter không đủ điều kiện cho Phần thưởng Chuyến bay được Nâng hạng.
Vé mua bằng điểm thưởng của hội viên theo chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas – Các khoản thanh toán Thêm  
 • · Mọi thay đổi hoặc bổ sung hồ sơ đặt chỗ của hành khách phải thanh toán bằng tiền và không được thanh toán bằng điểm.
 • ·Các khoản tiền phải trả cho các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được Jestar tính theo giá trị tiền tệ và đồng tiền của giá vé gốc (theo quyết định của Jetstar) và theo các điều kiện liệt kê tại mục Phí Thay đổi và Khoản chênh lệch Giá của các điều kiện giá vé này.

Điều kiện Giá vé Loại giá Starter Hạng Phổ thông có thêm một số lợi ích và dịch vụ ưu đãi (Plus Bundle)


Hoàn lại giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar  
 • Không được hoàn lại
Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định  
 • · Không được hoàn lại/mất tiền vé. Kiểm tra hành trình của hành khách để làm thủ tục chuyến bay và lên tàu bay theo đúng thời gian.
Thay đổi ngày, giờ chuyến bay  
 • · Được phép thay đổi sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá trong Thời hạn Thay đổi theo quy định.
Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến  
 • ·Không được phép thay đổi.
Thay đổi Tên Hành khách  
 • · Được phép thay đổi sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá trong Thời hạn Thay đổi theo quy định.
 • · Có thể thay đổi tên cho mỗi hành khách trong hồ sơ đặt chỗ, nhưng phải áp dụng cho tất cả các chuyến bay trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách đó.
 • · Không được phép thay đổi tên đối với các vé được mua bằng điểm thưởng của hội viên theo Chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas.
Thời hạn Thay đổi và điểm liên hệ  
 • · Các thay đổi được phép phải thực hiện trước 24 giờ so với giờ khởi hành dự kiến ban đầu.
 • · Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc tại quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay.
 • · Các khoản phí có thể được thay đổi và áp dụng tại thời điểm thay đổi. Xem mục Lập kế hoạch và đặt chỗ – Thông tin giá vé tại trang chủ Jestar.com để biết các khoản phí hiện hành.
Phí Thay đổi và Khoản chênh lệch Giá  
 • · Phí Thay đổi không áp dụng cho các thay đổi được phép đối với Giá vé loại giá Starter có thêm một số lợi ích và dịch vụ ưu đãi (Plus Bundle). Các khoản phí có thể được thay đổi và áp dụng tại thời điểm thay đổi. Xem mục Lập kế hoạch và đặt chỗ – Thông tin giá vétại trang chủ Jetstar.com để biết các phí hiện hành.
 • · Khoản chênh lệch Giá áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay. Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng số tiền giá vé hành khách đã đặt chỗ ban đầu và có thể lớn hơn. Hành khách không được đổi thành giá vé thấp hơn. Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại tiền.
 • · Khoản chênh lệch Giá là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi (bundle) đang bán vào ngày thay đổi, giá vé đó ít nhất là cùng giá vé hoặc giá vé cao hơn tiếp theo đang bán nếu không còn giá vé như vậy. Chênh lệch Giá có thể tương đối lớn.
Thay đổi Giá vé/Lợi ích và dịch vụ ưu đãi (bundle) được phép  
 • ·Phụ thuộc vào việc thanh toán Phí Thay đổi và Khoản chênh lệch Giá áp dụng tại thời điểm thay đổi, Giá vé Loại giá Starter có thêm một số lợi ích và dịch vụ ưu đãi (Plus Bundle) có thể đổi thành Giá vé loại giá Starter có thêm một số lợi ích và dịch vụ ưu đãi (Plus Bundle), Giá vé Loại giá Starter có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle), Giá vé hạng Thương gia hoặc Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) đang bán.
 • · Giá vé loại giá Starter có thêm một số lợi ích và dịch vụ ưu đãi (Plus Bundle) không thể đổi thành giá vé loại giá Starter.
Đặt lại chỗ  
 • · Hành khách phải đặt lại chỗ trên một chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận các đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.
Đồng tiền  
 • · Tất cả các khoản tiền sẽ được thanh toán bằng đồng tiền hành khách đã đặt chỗ ban đầu.
Cộng điểm thưởng của hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas và Điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên  
 • ·Giá vé loại giá Starter có thêm một số lợi ích và dịch vụ ưu đãi (Plus Bundle) đủ điều kiện để cộng Điểm thưởng của hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas và Điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên theo mức giá hạng Phổ thông Chiết khấu của Qantas, phụ thuộc vào các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas.
 • · Không cộng điểm thưởng và điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên đối với các chuyến bay do Jetstar Pacific (BL) khai thác.
Phần thưởng Chuyến bay được Nâng hạng  
 • Giá vé loại giá Starter có thêm một số lợi ích và dịch vụ ưu đãi (Plus Bundle) không đủ điều kiện để có Phần thưởng Chuyến bay được Nâng hạng.
Vé mua bằng điểm thưởng của hội viên – Các khoản thanh toán Thêm  
 • Mọi thay đổi hoặc bổ sung hồ sơ đặt chỗ của hành khách phải thanh toán bằng tiền và không được thanh toán bằng điểm.
 • Các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính theo giá trị tiền tệ gốc và đồng tiền của giá vé (theo quyết định của Jetstar) và theo các điều kiện liệt kê tại mục Phí Thay đổi và Khoản chênh lệch Giá của các điều kiện giá vé này.

Điều kiện Giá vé Loại giá Starter Hạng Phổ thông có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle)

Hoàn lại giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar (ngoại trừ Khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe.)  
 • · Mỗi hành khách được hoàn lại giá vé và phí cho mỗi hồ sơ đặt chỗ nếu hồ sơ đặt chỗ ban đầu của hành khách là Giá vé loại giá Stater có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) và hành khách phải nộp một khoản phí.
 • ·Các khoản phí có thể được thay đổi và áp dụng tại thời điểm thay đổi. Xem mục Lập kế hoạch và đặt chỗ – Thông tin giá vé tại trang chủ Jestar.com để biết các khoản phí hiện hành.
 • ·Hành khách phải yêu cầu hoàn lại trước cuối ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách.
 • · Giá vé của hành khách không được hoàn lại nếu hành khách đã đổi thành Giá vé loại giá Starter có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) sau khi thực hiện đặt chỗ ban đầu hoặc nếu hành khách yêu cầu hoàn lại sau ngày khởi hành dự kiến.
 • · Phí cho các dịch vụ (ngoại trừ khách sạn, các hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) chỉ có thể được hoàn lại khi được yêu cầu như là một phần khoản hoàn lại của chuyến bay liên quan. Đối với các khách sạn Jetstar Holidays, các hoạt động và đặt chỗ thuê xe, xem mụcCác Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ Du lịch.
 • ·Đối với các khoản hoàn lại của vé mua bằng điểm thưởng của hội viên chương trình khách hàng Thường xuyên của Qantas & Jetstar theo điều kiện giá vé Max, phí hoàn lại phải được thanh toán bằng tiền (không phải bằng điểm). Điểm thưởng hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas sẽ được tái tích lũy vào tài khoản của Thành viên được hoàn trả và các khoản thanh toán tiền sẽ được hoàn lại theo hình thức thanh toán ban đầu đã được sử dụng.
Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định  
 • ·Các thay đổi được phép hoặc hoàn lại có thể thực hiện nếu có yêu cầu trước cuối ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách và sau khi thanh toán bất kỳ Khoản chênh lệch giá hoặc phí áp dụng nào.
Thay đổi ngày, giờ chuyến bay  
 • Được phép thay đổi sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng trong Thời hạn Thay đổi theo quy định.
Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến  
 • ·Được phép thay đổi sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng trong Thời hạn Thay đổi theo quy định.
Thay đổi Tên Hành khách  
 • · Được phép thay đổi trong Thời hạn Thay đổi theo quy định.
 • · Có thể thay đổi tên cho mỗi hành khách trong hồ sơ đặt chỗ, nhưng phải áp dụng cho tất cả các chuyến bay trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách đó.
 • ·Không được phép thay đổi tên đối với các vé được mua bằng điểm thưởng của hội viên theo Chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas.
Thời hạn Thay đổi và điểm liên hệ  
 • · Các thay đổi được phép phải thực hiện trước cuối ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách.
 • · Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com trước thời điểm chuyến bay được đóng lại để làm thủ tục hành khách nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc tại quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay.
 • ·Các khoản phí có thể được thay đổi và áp dụng tại thời điểm thay đổi. Xem mục Lập kế hoạch và đặt chỗ – Thông tin giá vé tại trang chủ Jestar.com để biết các khoản phí hiện hành.
Phí Thay đổi và Khoản chênh lệch Giá  
 • · Phí Thay đổi không áp dụng đối với các thay đổi được phép cho Giá vé loại giá Starter có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle).
 • · Các khoản phí có thể được thay đổi và áp dụng tại thời điểm thay đổi. Xem mục Lập kế hoạch và đặt chỗ – Thông tin giá vé tại trang chủ Jetstar.com để biết các phí hiện hành.
 • · Khoản chênh lệch Giá áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay. Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng số tiền giá vé hành khách đã đặt chỗ ban đầu và có thể lớn hơn. Hành khách không được đổi thành giá vé thấp hơn. Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại tiền.
 • · Khoản chênh lệch Giá là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi (bundle) đang bán vào ngày thay đổi, giá vé đó ít nhất là cùng giá vé hoặc giá vé cao hơn tiếp theo đang bán nếu không còn giá vé như vậy. Chênh lệch Giá có thể tương đối lớn.
Thay đổi Giá vé/Lợi ích và dịch vụ ưu đãi (bundle)  
 • ·Sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng tại thời điểm thay đổi, Giá vé loại giá Starter có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) có thể đổi thành Giá vé loại giá Starter có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle), Giá vé hạng Thương gia hoặc Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) đang bán.
 • · Giá vé loại giá Starter có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) không thể đổi thành giá vé loại giá Starter hoặc Giá vé loại giá Starter có thêm một số lợi ích và dịch vụ ưu đãi (Plus Bundle).
Đặt lại chỗ  
 • ·Hành khách phải đặt lại chỗ trên một chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận các đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.
Đồng tiền  
 • ·Tất cả các khoản tiền sẽ được thanh toán bằng đồng tiền hành khách đã đặt chỗ ban đầu.
Cộng điểm thưởng của hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas và Điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên  
 • ·Giá vé loại giá Starter có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) đủ điều kiện để cộng Điểm thưởng của hội viên Chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas và Điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên theo mức giá hạng Phổ thông của Qantas, phụ thuộc vào các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas.
 • · Không cộng điểm thưởng và điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên đối với các chuyến bay do Jetstar Pacific (BL) khai thác.
Phần thưởng Chuyến bay được Nâng hạng  
 • ·Giá vé loại giá Starter có giá vé có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) không đủ điều kiện để có Phần thưởng Chuyến bay được Nâng hạng.
Vé mua bằng điểm thưởng của hội viên – Các khoản thanh toán Thêm  
 • · Mọi thay đổi hoặc bổ sung hồ sơ đặt chỗ của hành khách phải thanh toán bằng tiền và không được thanh toán bằng điểm.
 • · Các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính theo giá trị tiền tệ gốc và đồng tiền của giá vé (theo quyết định của Jetstar) và theo các điều kiện liệt kê tại mục Phí Thay đổi và Khoản chênh lệch Giá của các điều kiện giá vé này.
Nguồn: http://www.jetstar.com

Liên hệ nhân viên đặt vé máy bay Jetstar

Văn Lâm: 093.627.1099 - 091.591.0399
Mr Vinh: 096.856.7217
Thu Hà: 091.591.0399
Phòng vé máy bay: 0433.115.006
 
Tra giá vé máy bay giá rẻ các hãng hàng không

Giá vé máy bay

Kinh nghiệm mua vé máy bay

Vé máy bay

Xem bản: Desktop | Mobile