Đặt vé máy bay Jetstar Pacific Airlines, Vietnam Airlines, Air Mekong

Rss Feed

Lịch bay mùa Xuân hãng hàng không Air Mekong

LỊCH BAY HÃNG HÀNG KHÔNG MÊ KÔNG
Áp dụng từ 06/02/2012 đến 26/04/2012
Ngày bay Máy bay Giờ khởi hành Giờ hạ cánh Số hiệu chuyến bay Điểm dừng   Ngày bay Máy bay Giờ khởi hành Giờ hạ cánh Số hiệu chuyến bay Điểm dừng
Từ Hà Nội           Đến Hà Nội        
Đến Buôn Mê Thuột (BMV)       Từ Buôn Mê Thuột (BMV)    
Hàng ngày CRJ 900 13:35 15:15 P8563 0   123456_ CRJ 900 12:35 14:15 P8562 0
              ______7 CRJ 900 15:25 17:05 P8564 0
Đến Đà Lạt (DLI)           Từ Đà Lạt (DLI)        
1_3____ CRJ 900 8:50 10:35 P8583 0   1_3____ CRJ 900 11:00 12:45 P8584 0
_2_4567 CRJ 900 9:05 10:50 P8583 0   _2_4567 CRJ 900 11:15 13:00 P8584 0
Đến Tp Hồ Chí Minh (SGN)       Từ Tp Hồ Chí Minh (SGN)    
Hàng ngày CRJ 900 7:30 9:30 P8919 0   1_3____ CRJ 900 6:15 8:15 P8602 0
__3_5__ CRJ 900 10:40 13:35 P8543 1   _2_4567 CRJ 900 6:30 8:30 P8602 0
Hàng ngày CRJ 900 13:35 16:35 P8563 1   ______7 CRJ 900 7:15 10:10 P8542 1
___4___ CRJ 900 14:50 16:50 P605 0   __3____ CRJ 900 8:00 10:00 P8604 0
123456_ CRJ 900 14:50 17:45 P8545 1   __3____ CRJ 900 11:20 14:15 P8546/542 1
______7 CRJ 900 17:40 20:45 P8545 1   ______7 CRJ 900 14:10 17:05 P8546 1
123_567 CRJ 900 18:55 20:55 P8607 0   123_567 CRJ 900 15:25 18:20 P8546 1
___4___ CRJ 900 19:10 21:10 P8607 0   ___4___ CRJ 900 15:40 18:35 P8546 1
              Hàng ngày CRJ 900 17:10 19:10 P8610 0
Đến Phú Quốc (PQC)                    
Hàng ngày CRJ 900 7:30 11:00 P8919 1              
Đến Pleiku (PXU)           Từ Pleiku (PXU)        
__3___7 CRJ 900 10:40 12:10 P8543 0   ______7 CRJ 900 8:40 10:10 P8542 0
123456_ CRJ 900 14:50 16:20 P8545 0   ___4___ CRJ 900 12:45 14:15 P8542 0
______7 CRJ 900 17:40 19:10 P8545 0   123_567 CRJ 900 16:50 18:20 P8546 0
              ___4___ CRJ 900 17:05 18:35 P8546 0
Từ Tp Hồ Chí Minh         Đến Tp Hồ Chí Minh      
Đến Buôn Mê Thuột (BMV)       Từ Buôn Mê Thuột (BMV)    
12_456_ CRJ 900 7:45 8:35 P8574 0   Hàng ngày CRJ 900 15:45 16:35 P8563 0
__3____ CRJ 900 11:20 12:10 P8564 0              
______7 CRJ 900 14:10 15:00 P8564 0              
Đến Côn Đảo (VCS)         Từ Côn Đảo (VCS)        
123_567 CRJ 900 12:55 13:40 P8921 0   123_567 CRJ 900 14:05 14:50 P8920 0
Đến Hà Nội (HAN)           Từ Hà Nội (HAN)        
1_3____ CRJ 900 6:15 8:15 P8602 0   Hàng ngày CRJ 900 7:30 9:30 P8919 0
_2_4567 CRJ 900 6:30 8:30 P8602 0   __3_5__ CRJ 900 10:40 13:35 P8543 1
______7 CRJ 900 7:15 10:10 P8542 1   Hàng ngày CRJ 900 13:35 16:35 P8563 1
__3____ CRJ 900 8:00 10:00 P8604 0   ___4___ CRJ 900 14:50 16:50 P605 0
__3____ CRJ 900 11:20 14:15 P8546/542 1   123456_ CRJ 900 14:50 17:45 P8545 1
______7 CRJ 900 14:10 17:05 P8546 1   ______7 CRJ 900 17:40 20:45 P8545 1
123_567 CRJ 900 15:25 18:20 P8546 1   123_567 CRJ 900 18:55 20:55 P8607 0
___4___ CRJ 900 15:40 18:35 P8546 1   ___4___ CRJ 900 19:10 21:10 P8607 0
Hàng ngày CRJ 900 17:10 19:10 P8610 0              
Đến Phú Quốc (PQC)         Từ Phú Quốc (PQC)      
1___567 CRJ 900 6:45 7:35 P8901 0   1___567 CRJ 900 8:00 8:55 P8900 0
Hàng ngày CRJ 900 10:10 11:00 P8919 0   Hàng ngày CRJ 900 11:25 12:20 P8918 0
_2_____ CRJ 900 11:20 12:10 P8905 0   _2_____ CRJ 900 12:35 13:30 P8906 0
6 CRJ 900 12:20 13:10 P8905 0   1___567 CRJ 900 13:50 14:45 P8906 0
1___567 CRJ 900 12:35 13:25 P8905 0   ___4___ CRJ 900 14:10 15:05 P8906 0
___4___ CRJ 900 12:55 13:45 P8905 0   __3____ CRJ 900 15:25 16:20 P8908 0
__3____ CRJ 900 14:10 15:00 P8907 0              
Đến Pleiku (PXU)           Từ Pleiku (PXU)        
_______7 CRJ 900 7:15 8:15 P8542 0   __3___7 CRJ 900 12:35 13:35 P8543 0
___4___ CRJ 900 11:20 12:20 P8542 0   123456_ CRJ 900 16:45 17:45 P8545 0
123_567 CRJ 900 15:25 16:25 P8546 0   1___5_7 CRJ 900 19:45 20:45 P8545/549 0
___4___ CRJ 900 15:40 16:40 P8546 0              
1___5__ CRJ 900 18:20 19:20 P8548 0              
Đến Quy Nhơn (UIH)         Từ Quy Nhơn (UIH)      
Hàng ngày CRJ 900 8:45 9:50 P8500 0   _234___ CRJ 900 9:45 10:45 P8501 0
              1___567 CRJ 900 11:00 12:00 P8501 0
Đến Vinh (VII)           Từ Vinh (VII)        
12_456_ CRJ 900 7:45 10:20 P8575 1   12_456_ CRJ 900 10:50 16:35 P8574 1
Từ Vinh             Đến Vinh        
Đến Buôn Mê Thuột (BMV)       Từ Buôn Mê Thuột (BMV)    
12_456_ CRJ 900 10:50 12:10 P8575 0   12_456_ CRJ 900 9:00 10:20 P8574 0
Đến Tp Hồ Chí Minh (SGN)       Từ Tp Hồ Chí Minh (SGN)    
12_456_ CRJ 900 10:50 16:35 P8574 1   12_456_ CRJ 900 7:45 10:20 P8575 1
                         
* Lịch bay có thể thay đổi mà không được báo trước            
* 1 = Thứ 2; 2 = Thứ 3; 3 = Thứ 4; 4 = Thứ 5; 5 = Thứ 6; 6 = Thứ 7; 7 = Chủ Nhật    
 
Nguồn tin: Air Mekong

Liên hệ nhân viên đặt vé máy bay Air Mekong

Văn Lâm: 093.627.1099 - 091.591.0399
Mr Vinh: 096.856.7217
Thu Hà: 091.591.0399
Phòng vé máy bay0433.115.006
 
Tra giá vé máy bay giá rẻ các hãng hàng không

Giá vé máy bay

Kinh nghiệm mua vé máy bay

Vé máy bay

Xem bản: Desktop | Mobile